Źródła:

Wałecka szkoła i szpital wg J. Łukasiewicza

 Wizyta Braneckiego z r. 1641 tak o szkole tutejszej farskiej wspomina: Rzemieślnicy obowiązani są oddawać plebanowi na rektora szkoły i uczniów 12 pełniących służbę bożą w kościele, z każdego domu po groszy polskich rocznie na dniu ś. Marcina. Wizyta zaś Kierskiego z roku 1738 mówi o niej: Rektorem szkoły jest obecnie sławetny Michał Wolter, magistrat wałecki daje mu corocznie 78 złotych pensyi i po kilka groszy kwartalnie bierze od uczniów. Domu szkolnego po nieszczęsnym pogorzeniu miasta jeszcze nieodbudowano.
 O szpitalu w Wałczu jest taka wzmianka w wizycie Kierskiego z r. 1738: Szpital ubogich w Wałczu jest to dom drewniany o dwóch wielkich izbach ogrzewanych i dwóch komorach; w jednej z tych izb mieszka obecnie sześciu ubogich, w drugiej ks. wikary. Szpital ten nie miał zapewne żadnego uposażenia, albo też bardzo małe.

Przemysław Bartosik

Źródło:
J. Łukasiewicz, Krótki opis historyczny kościołów [...] szkółek parochialnych [...] w dawnej diecezji poznańskiej. Poznań 1858, s. 221.

Data dodania: 06-05-2008

  powrót do listy źródeł
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: