Źródła:

Lokacja Wałcza wg Edwarda Raczyńskiego

Miasto to powstało na początku XIV. wieku pod panowaniem margrabiów Brandenburskich. Przypomnieć nam tu należy, co się na początku tego rozdziału powiedziało, że w roku 1303 książęta Brandenburscy Otton, Jan i Waldemar, upoważnili dwóch wojskowych swoich Ulryka Themneke i Rudolfa Lebendal do założenia tej osady pod nazwiskiem Wiltz (Wałcz), czyli Arns-Krone, z zastrzeżeniem sobie najwyższej władzy i pewnych dochodów. Niewiadomo jest, czyli wspomnieni dopiero Rycerze potomstwo po sobie zostawili, a lubo dom Golców, czyli Golczów ku końcowi XVIII. wieku urzędownie oświadczył, że od tych pierwszych założycieli Wałcza pochodzi, niewiadomo nam jest przecież, czyli to oświadczenie udowodnione zostało.

Przemysław Bartosik

Źródło:
E. Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski, Poznań 1843, s. 86-87.

Data dodania: 06-05-2008

  powrót do listy źródeł
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: