Publikacje:

"Kampanie wyborcze na Ziemi Wałeckiej w latach 1952-1989"- Przemysław Bartosik
pbW marcu 2008 roku pojawiła się najnowsza publikacja autorstwa Przemysława Bartosika pt. „Kampanie wyborcze na Ziemi Wałeckiej w latach 1952-1989”.
  Publikacja składa się z 7 rozdziałów. W sposób chronologiczny przedstawiono proces przebiegu kampanii wyborczych na Ziemi Wałeckiej, a więc ich charakter w poszczególnym okresie rządów komunistycznych. Głównym celem jest przedstawienie przebiegu kampanii wyborczych, jakie miały miejsce na terenie Wałcza, Człopy, Tuczna, Mirosławca i Jastrowia w okresie PRL-u. W pracy przedstawiono postawę społeczeństwa wałeckiego w stosunku do wyborów, m.in. relacje występujące pomiędzy kandydatami na posłów, kandydatami na radnych a wyborcami. Ukazano również problemy życia codziennego, wysuwane przez mieszkańców Ziemi Wałeckiej podczas spotkań z radnymi. Problemy te dotykają przede wszystkim obszarów życia społeczno-gospodarczego, m.in. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, rolnictwa, leśnictwa oraz skupu.
  Minęło już dość czasu od lat powojennych aby retrospektywnie przyjrzeć się postawie i problemom społeczeństwa wałeckiego w tamtych latach i jego stosunkowi do tych zdarzeń – mówi Przemysław Bartosik. – Okresami, w których występowała aktywność społeczna były wybory do sejmu oraz rad narodowych. Archiwalne zapisy przedwyborczych spotkań są prawdziwą kopalnią problemów życia codziennego wysuwanych przez mieszkańców naszego regionu. Charakterystyczną cechą życia politycznego w okresie Polski Ludowej były kampanie agitacyjno-propagandowe, obejmujące swym zasięgiem wszystkie niemal środowiska społeczne. To właśnie wybory do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzone 26 X 1952 r. były najpoważniejszą kampanią polityczną pierwszej połowy lat pięćdziesiątych.
  Prezentowane zagadnienie nie było jak dotąd badane przez historyków czy politologów – podkreśla Przemysław Bartosik. – Niniejszą publikację opracowałem głównie w oparciu o materiały wytworzone przez aparat PZPR. Na uwagę zasługują przede wszystkim dokumenty archiwalne ze Szczecinka, chodzi tutaj o zespół Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Wałczu – spotkania posłów i radnych z wyborcami. Materiał aktowy dotyczący spotkań posłów i radnych z wyborcami, postulatów i wniosków wyborców oraz interpelacji znajduje się w 9 jednostkach aktowych. Zachowane archiwalia pochodzą z lat 1952, 1964-1968, 1970-1972, 1974-1975. W niektórych rozdziałach prezentowanej publikacji zamieściłem przykładowe materiały źródłowe: protokoły, notatki służbowe oraz ankiety sprawozdawcze. 
Data dodania: 15-03-2008

  powrót do listy publikacji
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: