Publikacje:

"30 lat SMS w Wałczu (1977-2007)" - Przemysław Bartosik, Jacek Łuszczyk
 W prezentowanym opracowaniu zasygnalizowano w sposób możliwie przystępny osiągnięcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przedstawiono sylwetki osób, które wniosły swój wkład w organizację pracy szkoły, osiągnięcia uczniów oraz pozycję placówki, która wyróżnia się po dziś dzień zarówno w środowisku lokalnym jak i w skali całego kraju. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Wałczu szczyci się wspaniałymi wynikami sportowymi. Te najważniejsze starano się ukazać na łamach niniejszej publikacji. 
 Praca ma charakter popularny, zrezygnowano z typowego opracowania naukowego. Wykorzystano jedynie co wartościowsze materiały, a więc dokumenty organizacyjne SMS, sprawozdania z działalności, imprez kajakowych oraz olimpiad i zawodów. Na uwagę zasługuje szczególnie kronika SMS w Wałczu za lata 1982-1989. Skorzystano również z źródeł drukowanych, internetowych, prasy oraz opracowań zwartych. Cenne okazały się zachowane wspomnienia dyrektorów, trenerów i uczniów, a także materiał ilustracyjny, który zamieszczono w niektórych rozdziałach opracowania.
Data dodania: 08-06-2008

  powrót do listy publikacji
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: