Publikacje:

"Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005". Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Gałki

zarys historii walczaPisanie wielotematycznej pracy historycznej przez kilku autorów nie należy do zadań łatwych ze względów merytorycznych, metodologicznych i stylistycznych. Ma jednak zalety w postaci względnie szybkiego przygotowania tekstów dotyczących wybranych problemów. Ich analiza wymaga doświadczeń badawczych, umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikacji przez piszących jak również zdolności postrzegania i oceniania minionych faktów, zjawisk oraz procesów historycznych. Ich odsłanianie przez historyka łączy się cierpliwością, starannością, systematycznością i skrupulatnością tj. cechami, którymi powinien charakteryzować się cały zespół. Nie może też zabraknąć pasji, bez której nie można podejmować trudu badawczego jak i pisarskiego.
  W przypadku „Zarysu historii Wałcza w latach 1945–2005” prawie wszystkie te elementy zostały spełnione, chociaż w pierwszej fazie prac koncepcyjnych wystąpiły znaczne różnice w podejściu do poszczególnych tematów. Zostały one jednak szczęśliwie pokonane, co należy zawdzięczać wspólnej dla wszystkich autorów idei napisania i wydania takiej pracy. Na tym etapie przygotowań pojawił się inny jeszcze ważny problem. Z pośród 14 osobowego zespołu autorskiego 5 osób posiada wykształcenie historyczne, jedna polonistyczne z doświadczeniem badawczym w historii Polski XVI-XVIII w., jedna politologiczne ze znacznym dorobkiem publicystycznym. Poza tym w zespole jest dwóch dziennikarzy, dwóch lekarzy, jeden księgowy z wykształceniem menedżerskim, pułkownik - były dowódca batalionu łączności oraz ekonomista. W tej sytuacji zajęcie się powojenną historią Wałcza przez tak zróżnicowany zawodowo zespół stanowiło ogromne wyzwanie. Łączyło się też z ryzykiem, które podjął inicjator przedsięwzięcia burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek.
  W wyniku prac poszukiwawczych w archiwach, bibliotekach, szkołach, zbiorach prywatnych powstała imponująca monografia licząca łącznie ponad 1200 stron tekstu wraz ze zdjęciami, przypisami, wykazami źródeł i literatury. W związku ze stosunkowo dużą objętością całości, forma jej wydania urosła do poważnego problemu. Po długich debatach zapadła decyzja opublikowania monografii w 6 zbliżonych tematycznie tomach. Wydawnictwo „Tongraf ” w Pile podjęło się jej wydania.
  Tom I składa się ze Wstępu, który napisał Ludwik Bąk, Leszek Jóźwik jest autorem rozdziału I pt.: „Władze administracyjne Wałcza i infrastruktura miejska”, Janusz Minkowski rozdziału II pt.: „Osadnictwo i przemiany demograficzne po zakończeniu II wojny światowej na Ziemi Wałeckiej”. W t. II Stanisław Żelaźniewicz i Przemysław Bartosik podjęli się następującej problematyki: „Życie polityczne Wałcza w latach 1945–2005”, „Przegląd działalności organizacji młodzieżowych, społecznych i zawodowych w Wałczu w latach 1945-2005”. W t. III Bożena Dymarczyk i Janusz Minkowski są autorami następujących tematów: „Przemiany gospodarcze w Wałczu lat 1945–2005”, „Budownictwo w Wałczu w latach 1945-2005”. W t. IV Przemysław Bartosik przedstawił „Organizację i funkcjonowanie lecznictwa w Wałczu w latach 1945-2005”, Zbigniew Drobny temat pt.: „Personel służby zdrowia w Wałczu w latach 1945-2005” oraz Janusz Napiórkowski przy współpracy Marka Korneta „Historię 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ”. W t. V czterech autorów skoncentrowało się na problemach edukacji, kultury i sportu. Bogusław Gałka przygotował tekst pt.: „Organizacja i funkcjonowanie szkolnictwa w Wałczu w latach 1945-2005”, Zuzanna Przeworska i Jan Arski są autorami opracowania pt. „Życie kulturalne Wałcza w latach 1945-2005”, natomiast Roman Gniot zajął się tematem „Sport i turystyka w Wałczu. Rozwój i osiągnięcia w latach 1945-2005”. W t. VI Marian Bobelak jest autorem tekstu pt.: „Zarys historii garnizonu w Wałczu w latach 1947-2002”, Ludwik Bąk pisze o „Życiu religijnym w Wałczu w latach 1945-2005”, jest też autorem zakończenia.
  Działalnością koordynacją między autorami a inicjatorem wydania zajęła się Magdalena Suchorska–Rola, wcześniej zadanie to realizowała Dobrochna Szymańska. Bogusław Gałka podjął się oceny poszczególnych tekstów i redagowaniem całej monografii.


dr Bogusław Gałka

Data dodania: 19-05-2008

  powrót do listy publikacji
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: