Ogłoszenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

W sprawie wydawnictwa

Szanowni Państwo


Od 2008 roku działa w Wałczu Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej. Liczy dziś dwudziestu sześciu członków - pracujących w Wałczu i okolicy historyków, aktywnych amatorów historii Wałecczyzny. Jest klubem „non profit”, nie ma własnych środków na wydawanie dotyczących naszego powiatu i opracowanych przez naszych członków publikacji.
Członkowie z własnych środków pokrywają wydatki przygotowania publikacji jak np. wyjazdy do archiwów, wykonywanie kserokopii czy nośników materiałów źródłowych, poświęcają sporo czasu na badania itp.
Towarzystwo swoje opracowania zamierza publikować w Rocznikach, w ciągu krótkiego istnienia przygotowano I Tom takiej publikacji zawierającej kilkanaście bardzo ciekawych prac. Wydanie tej publikacji nie będzie możliwe jednak bez
PT Szanownych Sponsorów – gotowych wspomóc materialnie pozycje, dotyczące naszej lokalnej historii. Jedyną zapłatą będzie uwidocznienie personalii PT Darczyńców w wykazie sponsorów Rocznika.

Prezes RTHZW
Przemysław Bartosik

Już wkrótce...

Już wkrótce!!

okladka_spojrzenia okladka_szkice


Wydawnictwo

Wydawnictwo

Zarząd RTHZW rozpoczyna gromadzenie artykułów i materiałów do wydawnictwa, które zostanie opublikowane pod patronatem Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Wydanie książki przewiduje się w roku 2010. Zapraszamy do współpracy i nadsyłania niepublikowanych materiałów z dziedziny historii na adres RTHZW.


Konkurs

PAŹDZIERNIK MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Z tej okazji biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu organizuje konkurs na najlepszą pracę historyczną o „Atenach Wałeckich”.

Dla najlepszych trzech autorów czekają NAGRODY KSIĄŻKOWE. Najlepsza praca zostanie opublikowana w czwartym numerze „Spojrzeń Regionalnych” – roczniku wydawanym przez naszą szkołę.

Pracę w formacie A4 (od 3 do 5 stron, czcionka 12, odstęp pojedynczy, Times New Roman) należy składać w bibliotece szkolnej do p. Przemysława Bartosika bądź do nauczycieli historii (p. Jacek Łuszczyk, p. Jacek Czaiński) w terminie do 15 listopada br.

Zapraszamy wszystkich sympatyków historii „Kazika” do wzięcia udziału w konkursie !!!


Spotkanie autorskie

SPOTKANIE AUTORSKIE

W sobotę (30 maja) o godz. 10 w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbędzie się spotkanie autorskie z prezesem RTHZW Przemysławem Bartosikiem. Tematyka spotkania dotyczyć będzie "Działalności organizacji młodzieżowych, społecznych oraz zawodowych w Wałczu po 1945 roku".

Serdecznie zapraszamy ! ! !


1  2  3  4  5  6  7  8  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2020
Projekt i wykonanie: