Ogłoszenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

Wydawnictwo/ Konferencja

Wydawnictwo

Zarząd RTHZW rozpoczyna gromadzenie artykułów do 6 tomu
"Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej".
Niepublikowane materiały proszę przesyłać na adres RTHZW
do końca października 2014 r.

II Regionalna Konferencja Naukowa

Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej zaprasza do udziału w „II Regionalnej Konferencji Naukowej w Wałczu”, organizowanej pod hasłem „Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca września 2014 r. Konferencja odbędzie się jesienią br.

II Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu


mgr Waldemar Rogulski


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU
i
dr Przemysław Bartosik

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

mają zaszczyt zaprosić na

II Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu

organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”

Miejsce: Aula szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu

Termin: 17 październik 2014 r. (piątek, g. 13.00)


PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 13.00 – Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)

GODZ. 13.10-13.50 – Wygłoszenie referatów

Godz. 13.10-13.50 dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN Wrocław) – Dwa oblicza historii

GODZ. 13.50-14.00 – Przerwa na kawę

GODZ. 14.00-16.40 – Wygłoszenie referatów

Godz. 14.00-14.20 mgr Magdalena Krawczyk – Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz

Godz. 14.20-14.40 Robert Kraszczuk – Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki

Godz. 14.40-15.00 mgr Marek Lewandowski – Wpływ polityki germanizacyjnej na losy „Aten Wałeckich” na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego

Godz. 15.00-15.20 Piotr Kozłowski – Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel

Godz. 15.20-15.40 dr Janusz Minkowski – Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej

Godz. 15.40-16.00 mgr Jarosław Ciechanowicz – Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku

Godz. 16.00-16.20 mgr Jarosław Lemański – Pociąg specjalny „Steiermark” w Wałczu

Godz. 16.20-16.40 mgr Marek Syrnyk – UB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim w latach 1948-1950

GODZ. 16.40-17.00 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji (mgr Jarosław Lemański)

I Regionalna Konferencja Naukowa


mgr Waldemar Rogulski

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU
i
dr Przemysław Bartosik

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

mają zaszczyt zaprosić na

I Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu

organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”

Miejsce: Aula szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu

Termin: 15 listopad 2013 r. (piątek, g. 13.00)


PROGRAM KONFERENCJI

GODZ. 13.00 – Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)

GODZ. 13.10-14.10 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 13.10-13.25 Robert Kraszczuk – Ziemia wałecka w epoce żelaza

 Godz. 13.25-13.40 mgr Marek Fijałkowski – Z dziejów zamku drahimskiego

 Godz. 13.40-13.55 Piotr Kozłowski – Rzecz o Michale Krzysztofie Hanowie z Samborska

 Godz. 13.55-14.10 mgr Jarosław Ciechanowicz – Akiwa Eger – obrazy z życia ludności żydowskiej w Mirosławcu

 Godz. 14.10-14.25 mgr inż. Zbigniew Augustyniak – Kapliczki powiatu wałeckiego

GODZ. 14.25-14.35 – Przerwa na kawę

GODZ. 14.35-16.05 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 14.35-14.50 mgr Sebastian Tymecki – Wybrane zagadnienia dotyczące ziemi wałeckiej w świetle wspomnień byłych mieszkańców regionu

 Godz. 14.50-15.05 Wojciech Olek – Uzbrojenie fortyfikacji Wału Pomorskiego

 Godz. 15.05-15.20 mgr Jarosław Lemański – Pancerze Pozycji Pomorskiej

 Godz. 15.20-15.35 mgr Bogdan Dankowski – Funkcje poznawcze i edukacyjne Skansenu „Grupa Warowna Cegielnia” w Wałczu

 Godz. 15.35-15.50 dr Janusz Minkowski – Początki osadnictwa w Wałczu i powiecie wałeckim po II wojnie światowej

 Godz. 15.50-16.05 ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – Stan badań nad obecnością Salezjanów w Skrzatuszu

GODZ. 16.05-16.15 – Przerwa na kawę

GODZ. 16.15-17.45 – Wygłoszenie referatów

 Godz. 16.15-16.30 dr Bogusław Gałka – Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w latach 2002-2012

Godz. 16.30-16.45 Wojciech Kulesza – Tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa w wałeckiej kulturze

 Godz. 16.45-17.00 mgr Marek Syrnyk – Sprawa obiektowa „Ideowcy”

 Godz. 17.00-17.15 mgr Wawrzyniec Tarka – Z dziejów ruchu ludowego w Wałczu po II wojnie światowej

 Godz. 17.15-17.30 mgr Magdalena Krawczyk – Wybory prezydenckie w Wałczu w latach 1995-2005

 Godz. 17.30-17.45 mgr Piotr Starzyński – Ks. Walerian Głowacz z Wałcza

GODZ. 17.45-18.15 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji (mgr Jarosław Lemański)

Promocja książki

PROMOCJA KSIĄŻKI


Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej
przy współpracy Wałeckiego Centrum Kultury zaprasza
w dniu 15 lutego 2013 r. (piątek – czytelnia WCK)
o godz. 16³º na promocję 4 numeru opracowania pt.

„Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”


ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Katalog zbiorów ziemi wałeckiej i okolic (cz. II). Epoka brązu

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Jezuici i ich działalność na ziemi wałeckiej w latach 1665–1780

KRYSTIAN CHYRKOWSKI, MARCIN HLEBIONEK – Wykaz posiadłości ziemskich z powiatu wałeckiego w latach siedemdziesiątych XVIII w.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wybrane zagadnienia z dziejów Mirosławca (XVIII/XIX w.) w świetle badań Ernesta Berga

KRZYSZTOF BARTOSIK – Sytuacja militarna powiatu wałeckiego przed 1945 r.

ANNA DYKER – Działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w pierwszych latach po II wojnie światowej

IGOR HAŁAGIDA, JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB – Ukraiński zakonnik greckokatolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile oraz Wałczu

JACEK CZAIŃSKI – Działalność sądów w okresie stalinowskim na przykładzie Sądu Powiatowego w Wałczu

WAWRZYNIEC TARKA – VII Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Wałczu z 3 maja 1959 r.

JAROSŁAW LEMAŃSKI, PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa obiektowa o kryptonimie „REJON II” – kontrwywiadowcze „zabezpieczenie” powiatu wałeckiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1973-1975

WOJCIECH KULESZA – Pomnik Jana Pawła II nad jez. Krępskim Średnim na ziemi wałeckiej w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa

MAGDALENA KRAWCZYK – Sytuacja społeczno-polityczna Wałcza w latach 1980-1982

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sytuacja społeczno-polityczna w Mirosławcu w okresie stanu wojennego (1981-83) – w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Donosy rezydenta PUBP w Wałczu o ps. „Maciej” z 1945 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa ks. Konrada Pickmeiera z Marcinkowic

RECENZJE

ANDRZEJ KOKOWSKI – Robert Kraszczuk, Ziemia zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze, Wałcz 2011

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Szkice do dziejów Człopy i okolic, Człopa 201

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Zarząd RTHZW rozpoczyna gromadzenie artykułów do 4 numeru
"Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej".
Zapraszamy do współpracy i nadsyłania niepublikowanych materiałów
na adres RTHZW do końca października 2012 r.

1  2  3  4  5  6  7  8  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2020
Projekt i wykonanie: