Ogłoszenia , Komunikaty , Zapowiedzi:

Wydawnictwo

  Ukazał się 11 tom rocznika naukowego pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”, wydawanego pod redakcją Przemysława Bartosika. Publikacja liczy 238 stron.

ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK
– Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych, cz. IV (uzupełnienie)

ŁUKASZ JĘDROWSKI – Dzieje lokacji miasta Wałcz

ROBERT KRASZCZUK – Uzbrojenie z ziemi wałeckiej i okolic z okresu średniowiecza

ŁUKASZ JĘDROWSKI – Dialekt wałecki języka niemieckiego?

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Kościół katolicki w Tucznie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

DARIUSZ BANIOWSKI – Skarby Człopy i ziemi człopskiej (cz. II)

PIOTR WOJTANEK – Jak wałecki Żyd Japończyków historii uczył

ŁUKASZ JĘDROWSKI – Twórczość poetycka Adolfa Sperlinga

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Ostrzał rakietowy Wałcza i Piły przez 41. Brygadę Moździerzy Gwardii

ROBERT NOWICKI, MARCIN UNDRO – Zarys historii kolejnictwa na ziemi wałeckiej od czasów powstania do współczesnych (cz. II)

JERZY ROMANIUK – „Bezpieczna” ulica

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Życie gospodarcze Człopy i okolic w II połowie XX w. (wybrane zagadnienia)

BOGUSŁAW GAŁKA – Rola i znaczenie badań naukowych w działalności administracji terenowej

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

MATEUSZ HUŃKO
– Opis kościoła i probostwa w Wałczu z 1947 r.

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA
– Przemysław Bartosik, Marta Szkutnik, Z dziejów zamku w Tucznie, Tuczno 2019

MIKOŁAJ JABŁONOWSKI-KOCUR – Ida Schabieńska, Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich, Wrocław 2015


Wydawnictwo

 

Z dziejów zamku w Tucznie

 Ukazała się książka autorstwa Przemysława Bartosika i Marty Szkutnik pt. "Z dziejów zamku w Tucznie". Publikacja liczy 144 strony. Opracowanie można nabyć za pośrednictwem RTHZW oraz Towarzystwa Historycznego "Dzierżykraj" w Człopie poprzez kontakt z Martą Szkutnik (zamówienia przez Messenger).


V Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU

mgr Waldemar Rogulski

i

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

dr Przemysław Bartosik

mają zaszczyt zaprosić na

V Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu

organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Wałczu, sala nr 17

Termin: 8 grudnia 2017 r. (piątek, g. 9.40)

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 9.40-9.50 dr Przemysław Bartosik – Wprowadzenie
Godz. 9.50-10.10 Robert Kraszczuk – Wyspy powiatu wałeckiego do XV w.
Godz. 10.10-10.30 mgr Jarosław Leszczełowski – Golczowie ziemi wałeckiej
Godz. 10.30-10.50 Walenty Pawłowski – Pszczelarstwo na ziemi wałeckiej
Godz. 10.50-11.10 Marian Bobelak – Znaczenie fortyfikacji głównej pozycji obronnej – Wału Pomorskiego w korytarzu wałeckim
Godz. 11.10-11.30 Wojciech Olek – Działalność Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu

Godz. 11.30-11.45 – Przerwa na kawę

Godz. 11.45-12.05 dr Bogusław Gałka – Działalność pozadydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych w Wałczu po transformacji ustrojowej
Godz. 12.05-12.25 ks. dr Arkadiusz Trochanowski – Duszpasterze greckokatoliccy na ziemi wałeckiej – znaczenie ks. Teodora Markowa
Godz. 12.25-12.45 mgr Jerzy Romaniuk – Konkurs na stanowisko Burmistrza Miasta Wałcza w 1991 r.
Godz. 12.45-13.05 mgr Marek Lewandowski – Powstanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu
Godz. 13.05-13.25 mgr Magdalena Krawczyk – Rola organizacji pozarządowej w lokalnej społeczności
Godz. 13.25-13.45 Piotr Kozłowski – Pomnik, który nie istniał

Godz. 13.45-14.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji


IV Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU

mgr Waldemar Rogulski

i

PREZES REGIONALNEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO ZIEMI WAŁECKIEJ, KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

dr Przemysław Bartosik


mają zaszczyt zaprosić na


IV Regionalną Konferencję Naukową w Wałczu


organizowaną pod hasłem

„Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”


Miejsce: Aula szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu

Termin: 9 grudnia 2016 r. (piątek, g. 9.40)

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 9.40 - Wprowadzenie (dr Przemysław Bartosik)

Godz. 9.50-14.25 - Wygłoszenie referatów

Godz. 9.50-10.10 prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski – Predyspozycje indywidualne do prowadzenia badań naukowych. Czy każdy może wszystko ?

Godz. 10.10-10.30 mgr Jarosław Leszczełowski – Frydlandzki Berlin

Godz. 10.30-10.50 mgr Marek Lewandowski – Wątpliwości z ustaleniem tożsamości postaci na portretach w auli „Aten Wałeckich”

Godz. 10.50-11.10 mgr Jarosław Lemański – Kobiety oficerowie w jednostkach liniowych 1 Armii Wojska Polskiego w walkach na Pomorzu w 1945 r.

Godz. 11.10-11.30 mgr Piotr Wojtanek – Historia kin wałeckich

Godz. 11.30-11.45 – Przerwa na kawę

Godz. 11.45-12.05 Robert Kraszczuk – Wyspy w pradziejach ziemi wałeckiej

Godz. 12.05-12.25 mgr Jarosław Ciechanowicz – Najstarsze cmentarze powiatu wałeckiego – stan zachowania, ochrona

Godz. 12.25-12.45 dr Bogusław Gałka – Wpływ nauki na rozwój przedsiębiorczości w powiecie wałeckim po 1989 r.

Godz. 12.45-13.05 mgr Jerzy Romaniuk – Działalność patroli milicyjno-społecznych na terenie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Wałczu (1986-89)

Godz. 13.05-13.25 mgr Magdalena Krawczyk – Życie społeczno-kulturalne Wałcza w latach 1994-2005

Godz. 13.25-13.45 mgr Marek Syrnyk – Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

Godz. 13.45-14.05 mgr Wawrzyniec Tarka – Problematyka posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wałczu w 1960 r.

Godz. 14.05-14.25 Piotr Kozłowski – Jastrowie w latach 1945-1950

Godz. 14.25-14.45 – Panel dyskusyjny. Podsumowanie i zakończenie konferencji


IV Regionalna Konferencja Naukowa


1  2  3  4  5  6  7  8  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2020
Projekt i wykonanie: