Dzieje regionu:

Wspomnienie o Ludwiku Bąku

  Dr Ludwik Bąk urodził się 8 czerwca 1933 roku w Mrowli k/Rzeszowa w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu studiów polonistycznych we wrocławskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (1951–1954), magisterium uzyskał na Uniwersytecie Poznańskim w roku 1961 gdzie pracę pisał pod kierownictwem prof. Pollaka. W roku 1954 rozpoczął pracę w Wałczu i przez cały czas aż do wyjazdu w roku 1977 związany był z Wałeckimi Atenami – Liceum im. Kazimierza Wielkiego. Już zamieszkując w Toruniu - w roku 1978 w Instytucie Historii Uniwersytetu Poznańskiego im. A. Mickiewicza uzyskał doktorat z nauk humanistycznych na podstawie pracy o stosunkach religijnych w byłym powiecie wałeckim w XVI–XVII wieku. W Toruniu pełnił m.in. funkcję dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej i jako jeden z pierwszych w Polsce w roku 1981 wydał wiersze Miłosza. Zarówno ten fakt jak i nieskrywane sympatie do ruchu społecznego Solidarność były przyczyną zwolnienia Go ze stanowiska. Do emerytury na którą przeszedł w roku 1993 pracował jako nauczyciel polonista w najstarszym w Toruniu Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.
  Był polonistą z wykształcenia, z zamiłowania jednak historykiem. Napisał kilka pozycji historycznych, z których najważniejsze to : ”Dzieje Szkoły Średniej w Wałczu. Od kolegium jezuickiego do Liceum Ogólnokształcącego (1965–1995)” i „Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII wieku”. Napisał też rozdział o religii do “Zarysu historii Wałcza w latach 1945–2005” a w ostatnich latach życia motywowany sentymentem do Rzeszowszczyzny, swojej ziemi rodzinnej - pracował nad „Słownikiem gwary rzeszowskiej” który ukończył tuż przed śmiercią, nie zdążył jednak go wydać. Zmarł 17 lipca 2007 r., pogrzeb zaś odbył się w dniu 24 lipca na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.
  Dr Ludwik Bąk był przede wszystkim wspaniałym, kochanym przez młodzież pedagogiem. Bardzo im bliski sercem – był jej autorytetem i nauczycielem życia. Wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia pedagogiczne, otrzymał też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Za całokształt dokonań dla Ziemi Wałeckiej Rada Miasta IV Kadencji nadała Mu w roku 2003 tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Wałcza”.

Wojciech Kulesza

Data dodania: 02-08-2008

  powrót do listy dzieje regionu
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: