Aktualno¶ci:

Artykuł historyczny

  W drugim numerze "Magazynu Wałcz" ukazał się artykuł dr. Przemysława Bartosika pt. "Ziemia wałecka w XIX-wiecznych dokumentach".

Dodano: 01-02-2018

Już wkrótce...

  Niebawem ukaże się najnowsza publikacja autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Szkice z dziejów najnowszych powiatu wałeckiego".

Dodano: 30-01-2018

W najbliższym czasie...

Dodano: 29-01-2018

Już wkrótce...

ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Wyspy powiatu wałeckiego w czasach dawnych (cz. II)

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Szkice wałeckie XVIII-XX w. Przyczynek do dziejów ziemi wałeckiej pod panowaniem prusko-niemieckim

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Ks. profesor Klemens Neumann – wstęp do biografii

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Zabójstwo Selima Ablajewa

JAROSŁAW LESZCZEŁOWSKI – Mirosławiecki radiowęzeł

JAROSŁAW LESZCZEŁOWSKI – Matka chrzestna MS Mirosławiec

JERZY ROMANIUK – Konkurs na stanowisko Burmistrza Miasta Wałcza w 1991 r.

MATERIAŁY ¬RÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – List Tajnego Współpracownika o ps. „Kuba” do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z 1977 r.

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Wypisy Ľródłowe do dziejów ziemi i powiatu wałeckiego (XIV–XIX w.), Człopa 2017

Dodano: 27-01-2018

Prelekcja w Siemczynie

 

  Podczas spotkania w pałacu w Siemczynie 20 stycznia 2018 r., najnowsz± historię wysp regionu drawskiego pt. ,,Wyspy w czasach dawnych na Ziemi Drawskiej” przedstawił sekretarz RTHZW, Robert Kraszczuk.  Od roku 2016 prelegent przeprowadził „kwerendy fotograficzne” zwi±zane z wyspami na Broczynie, Lubiu, Krosinie, Wilczkowie, W±soszu, Drawsku, Krosinie oraz mniejszych stanowiskach.

Dodano: 24-01-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: