Aktualności:

Spojrzenia Regionalne Nr 3

  Do rąk czytelników trafił trzeci numer "Spojrzeń Regionalnych", które od 2006 r. są promocją naukowej działalności Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Istotą publikacji jest przede wszystkim zachęcanie młodzieży do szukania naukowych źródeł, z których wynika wiedza o dziejach Ziemi Wałeckiej. W najnowszym numerze swoje publikacje zamieścili: Martyna Majer - "Szkic historyczny wsi Martew", Karol Greliński - "Kościoły i kaplice Ziemi Wałeckiej cz. II", Sylwester Brzęczkowski - "Żydzi na Ziemi Wałeckiej (XVI-XX w.), Krzysztof Drapiński - "Dzieje konfliktów zbrojnych i aktów przemocy na Ziemi Wałeckiej (X-XX w.), Marcin Ossowski - "Rozminowanie Wałcza po 1945 r. (przyczynek do problematyki)", Paweł Ryder - "Ziemia Wałecka w "Amts-Blacie" z 1905 r.", Przemysław Bartosik - "Audycje Radiowęzła Terenowego w Wałczu". W dziale "sylwetki" zaprezentowano postać dr. Zygmunta Moczyńskiego.

Dodano: 22-04-2009

Promocja książki

  28 lutego 2009 r. w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja książki autorstwa Sławomira Klonowskiego pt. "Niezależne Samorządne Związki Zawodowe "Solidarność" w Wałczu w latach 1980-1989". Organizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej, do którego należy autor. Sławomir Klonowski jest magistrem historii, pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Wojciecha Polaka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest autorem kilku artykułów publikowanych w prasie regionalnej. W promocji książki uczestniczyło wielu mieszkańców Wałcza. Niektórzy z uczestników dzielili się swymi doświadczeniami i przeżyciami z lat działalności w niezależnych związkach.

  Książkę można nabyć w Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury.

Dodano: 03-03-2009

Monografia Wałcza

  W dniu 22 grudnia 2008 roku w wałeckim magistracie dokonano podsumowania wydanego ostatnio „Zarysu historii Wałcza w latach 1945-2005”. Autorom oraz osobom, które przyczyniły się do przygotowania i wydania publikacji podziękował burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek. Od stycznia br. w ramach promocji książki organizowane będą spotkania autorskie.

"Zarys historii Wałcza w latach 1945-2005". Praca zbiorowa pod red. Bogusława Gałki

Zespół autorski: Jan Arski, Przemysław Bartosik, Ludwik Bąk, Marian Bobelak, Zbigniew Drobny, Bożena Dymarczyk, Bogusław Gałka, Roman Gniot, Marek Kornet, Leszek Jóźwik, Janusz Napiórkowski, Janusz Minkowski, Zuzanna Przeworska, Stanisław Żelaźniewicz

Dodano: 03-01-2009

Dziewięćdziesiąta rocznica uzyskania Niepodległości

  11 listopada 2008 r. pod patronatem Starosty Wałeckiego odbyły się Jubileuszowe Uroczystości 90-tej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. W oprawie wielu pocztów sztandarowych i służb mundurowych oraz wojskowej orkiestry w kościele pw św. Mikołaja odprawiona została koncelebrowana Msza św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. Prałat R. Kunicki.

swieto


  Stamtąd wielu zgromadzonych członków władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta udało się na caprztyk pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W okolicznościowym wystąpieniu starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz zwrócił uwagę, że to dzięki sile narodu który oparł się złowrogim mocarstwom po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy jako niezależne, suwerenne Państwo. Nikt tej niepodległości Polsce nie podarował; granice wskrzeszonej Ojczyzny naród musiał wyznaczać bagnetem - podkreślił. To patriotyzm i Ojczyzna są tymi wartościami, dla których warto żyć.
  Po symbolicznym apelu pamięci i honorowej salwie zgromadzeni złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Były kwiaty od władz samorządowych powiatu i miasta, wałeckiego posła Pawła Suskiego, od wielu firm i instytucji, szkół, organizacji kombatanckich i pozarządowych. Kwiaty złożyła też delegacja Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej – prezes Przemysław Bartosik i Wojciech Kulesza.

 

Dodano: 15-11-2008

Jubileusz 15-lecia partnerstwa miast Werne-Wałcz

  W dniach 5 i 6 lipca 2008 r. odbyły się jubileuszowe uroczystości: 15-lecia powstania wałeckiego Klubu Współpracy Międzynarodowej, 15-lecia oficjalnej współpracy miast Werne i Wałcza oraz 10-lecia zawiązania współpracy między Muzeum Ziemi Wałeckiej a Muzeum w Werne. Zarząd Klubu zdecydował aby uroczystości jubileuszowe odbyły się w okresie Jarmarku Batorego, który tradycyjnie organizowany jest w pierwszych dniach lipca.
  Faktycznie kontakty dwóch miast zaczęły się znacznie wcześniej bo już w roku 1982 gdy ludzie dobrej woli z niedużego miasta Werne leżącego w Północnej Westfalii w Niemczech postanowili pomagać Polakom których dotknął stan wojenny. „To tam w murach Kapucyńskiego klasztoru zrodziła się idea niesienia pomocy materialnej ludności polskiej, cierpiącej niedostatek i znoszącej upokorzenia z powodu ograniczeń wolnościowych, wprowadzonych ustanowieniem w Polsce stanu wojennego. Idea ta spotkała się z pełną akceptacją społeczną ludności i władz tego miasta” - mówił obecny prezes Klubu Współpracy Międzynarodowej Mieczysław Sikorski. „Swój niezaprzeczalny udział w zapoczątkowaniu i utrwalaniu tej przyjaźni mają również Internationaler Club Werne i Klub Współpracy Międzynarodowej w Wałczu, powstały w roku 1993 jako społeczny partner IC Werne. (...) To dzięki naszym przyjaciołom z Werne, na długo przed przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, społeczeństwo miasta Wałcza miało możliwość bywania w kraju, działającym w strukturach zjednoczonej Europy i zapoznawania się z zasadami ich działań. Inaczej mówiąc, dla mieszkańców miasta Wałcza Unia Europejska otworzyła swoje granice grubo wcześniej...”. Do grona miast partnerskich Wałcza w późniejszych latach dołączyły niemieckie miasta Kyritz i Bad Essen gdzie mieszka dzisiaj dużo Niemców - byłych mieszkańców Wałcza oraz francuskie miasto Bolbec.
  Na uroczystości jubileuszowe przyjechały delegacje ze wszystkich miast partnerskich. W sobotę 5 lipca br. obchody zainaugurowano seminarium pt. „Międzynarodowa integracja społeczeństw podstawą Zjednoczonej Europy na przykładzie partnerstwa i współpracy Werne-Kyritz-Wałcz” -doświadczenia i perspektywy, po którym odbył się wernisaż wystawy wałeckich malarzy pt. „Piękno Ziemi Wałeckiej z malarskich sztalug”. Obydwie imprezy odbyły się w WCK. Wieczorem goście i członkowie wałeckiego Klubu bawili się na wieczorze integracyjnym w Ośrodku Jeździeckim w Kołatniku (na zdjęciu). 

  W niedzielę goście wzięli udział w ekumenicznej Mszy św. w kościele pw św. Antoniego w intencji dalszej współpracy miast w czasie której celebrujący Proboszcz O. Andrzej Włodarczyk w asyście koncelebrującego Pastora Marksa Hartmuta z Werne udzielił błogosławieństwa mieszkańcom miast partnerskich. Po południu na biesiadę i rejsy pod żaglami po Jez. Bytyń uczestników uroczystości zaprosili wałeccy żeglarze z Armatorskiego Klubu Żeglarskiego z Nakielna. Wizyta zaproszonych gości z miast partnerskich była częścią realizowanego pod patronatem Unii Europejskiej przez wałecki KWM dwuletniego projektu „Miasta Bliźniacze-Spotkania Obywateli”.

Wojciech Kulesza

Dodano: 14-07-2008

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: