Aktualności:

Spotkanie z prof. Wojciechem Polakiem

   

Dnia 21 listopada 2009 r. w Toruniu z prof. Wojciechem Polakiem spotkał się prezes RTHZW Przemysław Bartosik oraz sekretarz Towarzystwa Sławomir Klonowski. Prof. Wojciech Polak jest historykiem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Napisał wiele książek o opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XVI i XVII w. Prof. W. Polak zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. "Wydawnictwo "Alternatywy". Z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej "A". Na spotkaniu dyskutowano m.in. o projektach naukowych realizowanych przez członków RTHZW.

   

Dodano: 21-11-2009

Wizyta z Czech

 

W dniu 19 listopada 2009 r. gościł z wizytą w siedzibie Wałeckiego Towarzystwa Regionalnego dr Jan Kilian. Gość jest czeskim historykiem zajmującym się okresem wojny trzydziestoletniej. Prezes RTHZW Przemysław Bartosik udostępnił materiały dotyczące rodziny von der Goltz oraz publikacje regionalne związane z problematyką. Dyskutowano również o źródłach i literaturze nt. wałeckiego starostwa. Dr Jan Kilian odwiedził dawne siedziby Goltzów, znajdujące się m.in. w Broczynie, Machlinach i Kłębowcu.

Dodano: 19-11-2009

Wspomnienia utrwalone w słowach

Z Elżbietą Jasińską – Łukaszewicz i Przemysławem Bartosikiem o pierwszym wydawnictwie monograficznym parafii p.w. św. Mikołaja w Wałczu, prezentującym jej historię w latach 1945 – 2008 rozmawia Bożena Dymarczyk.

,,Parafia pw. św. Mikołaja ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego Wałcza w latach 1945 – 2008’’, udostępniona została czytelnikom dwa tygodnie temu podczas inauguracji XII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Skąd pomysł na realizację wydawnictwa o charakterze monograficznym?

Elżbieta Jasińska – Wydawanie publikacji z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej stało się już pewną tradycją. Ta ostatnia, mająca charakter monograficzny poświęcona historii parafii pw. św. Mikołaja, jest szóstą z kolei. O początku, kiedy rozpoczynaliśmy dni kultury chrześcijańskiej, przyświecała nam myśl Wacława Potockiego, która jest zamieszczona na początku książki: ,,Próżna ufność w marmurze, próżna i w żelezie. To trwa do skonu świata co na papier wlezie’’ Chcieliśmy bowiem, by po dniach kultury chrześcijańskiej nie pozostało tylko wspomnienie konkursów i imprez, ale jakiś trwały dokument, słowo. Dlatego przy okazji każdych ,,dni’’ powstawała jakaś publikacja. Nie zawsze to udawało się, ponieważ było 12 edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej, a publikacji ukazało się sześć. Pierwsza poświęcona została tylko i wyłącznie tej dorocznej inicjatywie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, następne traktowały o tematyce religijnej ale nie miały charakteru monografii, gdzie prezentowane były miedzy innymi kapliczki, jako obiekty sakralne. Po raz pierwszy w tym roku postanowiliśmy zaprezentować powojenną historię parafii, a w przyszłości, w ten sposób może zainaugurować cykl, w którym prezentowane będą dzieje innych parafii powiatu wałeckiego.

Przemysław Bartosik - To pierwsze opracowanie historyczne o charakterze popularno – naukowym. Obejmuje bardzo różnorodną tematykę związaną z życiem parafii, w latach 1945 – 2008. Duża część publikacji poświęcona jest historii parafii, najważniejszym wydarzeniom, między innymi ruchom i stowarzyszeniom religijnym działającym przy parafii, działającym na jej terenie zgromadzeniom zakonnym. Wcześniej wałczanie mieli okazję zapoznać się z dziejami parafii w publikacjach Jana Ignacego Bocheńskiego ,"Historia Kościoła Parafialnego w Wałczu", ks. Tadeusza Ceynowy ,,Ziemia Pogranicza. Dekanat Wałecki w latach 1821 – 1920’’ oraz Ludwika Bąka ,,Reformacja i kontrreformacja w powiecie wałeckim w XVI – XVIII wieku’’. Po raz pierwszy jednak ukazało się samodzielne wydawnictwo o powojennej historii parafii z podkreśleniem jej roli i szerokiego zasięgu działalności wśród mieszkańców...

Cały tekst wywiadu w najbliższym wydaniu "Faktów Wałeckich" (wtorek, 20 X 2009 r.)

Dodano: 18-10-2009

Szkice do dziejów...
  Prezes RTHZW Przemysław Bartosik pracuje nad nową publikacją. Jej roboczy tytuł brzmi: "Szkice do dziejów ziemi wałeckiej od czasów najdawniejszych do 1945 r.". Książka będzie miała charakter popularno-naukowy. Autor ma nadzieję, że publikacja przysłuży się rozwojowi regionalizmu i zainicjuje kolejne badania i przedsięwzięcia wydawnicze.
Dodano: 23-09-2009

Kontakty Towarzystwa Regionalnego

  Z RTHZW skontaktował się czeski historyk dr Jan Kilian. Oto treść jego listu:

Dobrý den
Jsem český historik zabývající se obdobím třicetileté války. V současné době pracuji na životopise Martina Maxmiliána von der Goltz (1593-1653), který se s velkou pravděpodobností narodil v Walczi (Dt. Krone) nebo v Siemczyno (Heinrichsdorf). Mám ale jen velmi málo informací o jeho dětství, dospívání a především rodičích, jimiž byli Johann von der Goltz (+1626) a Ilse von Güntersberg (+ před 1603). Johan byl podle údajů starší literatury královským polským starostou a zemským soudcem ve Walczi. Nevíte, zda neexistuje nějaká polská či ještě německá literatura, která by o některém z obou znala nějaké podrobnosti? Stejně tak i nějaká literatura, která pojednává o Walczi na přelomu 16. a 17. století? Nevím ani to, za jakých okolností Martin Maxmilián von der Goltz ztratil Broczyno a Siemczyno, které získali nekatoličtí Goltzové, spojení se Švédy - Martin sloužil císaři, takže ta ztráta je pochopitelná. Pokud něco naleznete, můžete mi prosím poslat kopie mailem nebo poštou? Asi někdy v listopadu se do Walcze a okolí osobně chystá, abych goltzovské památky v regionu (Broczyno, Klebowiec, Siemczyno, Mielenko, Tuczno, Walcz...) navštívil. Možná mi můžete doporučit i nějaké další?
Předem moc děkuji za odpověď a srdečně zdravím.

Tłumaczenie listu:

Dzień dobry
Jestem czeskim historykiem zajmującym się okresem wojny trzydziestoletniej. Obecnie pracuję nad życiorysem Martina Maxmiliana von der Goltz (1593-1653), który z dużym prawdopodobieństwem urodził się w Wałczu lub Siemczynie. Mam tylko bardzo mało informacji o jego dzieciństwie, dorastaniu a przede wszystkim rodzicach, którymi byli Johann von der Goltz i Ilse von Güntersberg. Johann był wg źródeł starszej literatury królewskim starostą polskim i sędzią ziemskim w Wałczu. Nie wie pan, czy istnieje jakaś polska czy jeszcze niemiecka literatura, która by o którymś z nich znała jakieś szczegóły? Tak samo i jakaś literatura, która traktuje o Wałczu na przełomie XVI i XVII w.? […] Raczej jakoś w listopadzie wybieram się osobiście do Wałcza i okolic, aby pamiątki po Goltzach w rejonie (Broczyno, Kłębowiec, Siemczyno, Mielenko, Tuczno, Wałcz…) odwiedzić. Może mi pan polecić też jakieś inne?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedź na list:

Dzień dobry
Na temat rodziny von Goltz pisał Ludwik Bąk w publikacji „Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII w.” oraz Marcin Hlebionek („Obce rycerstwo i szlachta w ziemi wałeckiej od XIV do XVIII wieku”). Niestety nie posiadam informacji o dzieciństwie Martina Maximiliana von der Goltz. O historii Wałcza z przełomu XVI/XVII w. pisali m.in. Z. Boras, R. Walczak, A. Wędzki („Historia powiatu wałeckiego w zarysie”), F. Schulz („Geschichte des Kreises Deutsch-Krone”) oraz K. Ruprecht („Deutsch Krone Stadt und Kreis”). Warto dotrzeć do wałeckich ksiąg grodzkich, które znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. To najważniejsze źródła do dziejów Wałcza i ziemi wałeckiej.
Jeśli będzie Pan w Wałczu proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Przemysław Bartosik
- prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej
strona internetowa Towarzystwa: www.rthzw.cal.pl
adres siedziby Towarzystwa:
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu
ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz

Dodano: 23-09-2009

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: