Aktualności:

Obrazy z ostatnich dni...


  W 65. rocznicę przełamania umocnień Wału Pomorskiego Muzeum Ziemi Wałeckiej przygotowało inscenizację historyczną „Obrazy z ostatnich dni II wojny światowej”. Inscenizacja odbyła się w niedzielę 14 lutego o godz. 12 na Cegielni. W inscenizacji udział wzięło blisko 120 osób z grup rekonstrukcyjnych z Polski, Łotwy i Estonii, m.in. Grupa Inscenizacji Historycznych Pomerania 1945, Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcyjne, GRH Salamandra, GRH Gryf, GRH Teatrum Historica, GRH 62. Pułku Piechoty Bydgoskiej, Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy oraz GRH Reichsof. Inscenizacji przyglądali się również członkowie RTHZW.

Dodano: 14-02-2010

Nowe logo Towarzystwa

  W lutym tego roku zmianie uległo logo RTHZW. Autorem projektu nowego znaku jest członek RTHZW Jarosław Lemański z Miastka. Logo zostało przygotowane w dwóch odmianach, kolorowej i czarno–białej. Nowe logo ma kształt stylizowany na starą pieczęć odbitą w laku. W jej wnętrzu, częściowo w okręgu a częściowo poziomo, znajduje się pełna nazwa Towarzystwa oraz obrys tarczy herbowej z wpisanymi weń literami skrótu nazwy – RTHZW. Kształt logo nawiązuje do pieczęci lakowych stosowanych w dawnych dokumentach, nasuwając tym samym skojarzenie z zakresem działania towarzystwa – czyli badaniem historii. Jedynym elementem graficznym, poza zewnętrznym stylizowanym kształtem jest umieszczona we wnętrzu okręgu, utworzonego przez napis tarcza herbowa z pierwszymi literami słów tworzących nazwę towarzystwa (RTHZW). U dołu w przerwie okręgu z napisami znajduje się niewielka gwiazdka, zastosowana jako wypełnienie. W przyszłości, gdy RTHZW osiągnie już nieco słuszniejszy wiek, można rozważyć umieszczenie w jej miejscu daty jego założenia. Nowe logo pojawi się po raz pierwszy na okładce przygotowywanej właśnie do druku publikacji pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej” sygnowanej przez nasze Towarzystwo Historyczne.

Dodano: 12-02-2010

Wystawa "Gross Born Oflag II D"


  W dniu 12 lutego 2010 r. członkowie Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej wzięli udział w wernisażu wystawy pt. "Gross Born Oflag II D". W sali Muzeum Ziemi Wałeckiej autor wystawy p. Tomasz Skowronek opowiedział o historii Oflag II D Gross Born. Był to obóz oficerski (oflag), znajdujący się niedaleko drogi łączącej Sypniewo z Nadarzycami. Obóz złożony był z dwóch części: obozu górnego, zwanego przez jeńców obozem "Na Psiej Górce' i obozu dolnego. W obozie przebywali żołnierze z kampanii wrześniowej, cywile z Pomorza, żołnierze i oficerowie francuscy, jeńcy radzieccy, a w maju 1942 roku przeniesiono tu polskich oficerów z Oflagu II B Arnswalde. Jednym z jeńców obozu był Aleksander Gieysztor, Jan Zamoyski, Zygmunt Weiss oraz Maksymilian Kreutzinger.
W trakcie wernisażu prezes Towarzystwa Przemysław Bartosik oraz sekretarz Sebastian Ławniczak dyskutowali z p. Tomaszem Skowronkiem m.in. o historyku prof. Tadeuszu Gasztoldzie, który zajmował się problematyką związaną z obozem. Celem rozmowy było nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy Towarzystwem a autorem wystawy.Dodano: 12-02-2010

Szkice do dziejów ziemi wałeckiej...
  Ukazała się najnowsza książka autorstwa Przemysława Bartosika pt. "Szkice do dziejów ziemi wałeckiej od czasów najdawniejszych do 1945 r.". Publikacja liczy 247 stron. Wydana w nakładzie 500 egzemplarzy rozprowadzana będzie przez wałecką Bibliotekę Pedagogiczną. Wydawcą książki jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Dodano: 05-02-2010

Wizyta w Londynie
(1)

  W dniu 28 stycznia 2010 r. z roboczą wizytą w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie przebywał Sekretarz naszego Towarzystwa Pan Sebastian Ławniczak. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej i badawczej pomiędzy RTHZW a IJP w Londynie.
  Podczas wizyty w Instytucie w Londynie do p. Sebastiana Ławniczaka dotarła informacja, iż został laureatem quizu historycznego ogłoszonego przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Jako nagrodę otrzymał  książkę autorstwa Janusza Jędrzejewicza pt. "W służbie idei". Serdecznie gratulujemy !!!

(2)

(3)

(4)


Na zdjęciach:


1. Pani Anna Stefanicka - Sekretarz Generalny IJP w Londynie

2. Pan Sebastian Ławniczak - sekretarz RTHZW

3. Książka Janusza Jędrzejewicza pt. "W służbie idei"

4. Pismo gratulacyjne z Instytutu Józefa Piłsudkiego w Nowym Jorku
Dodano: 04-02-2010

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: