Aktualności:

Terenowe penetracje
1

  W sobotę 12 lutego 2011 roku, prezes RTHZW Przemysław Bartosik i sekretarz Towarzystwa Jarosław Ciechanowicz uczestniczyli w terenowych oględzinach kilku bardzo wartościowych historycznie miejsc na terenie powiatu wałeckiego.
  Pierwszym celem były pozostałości doskonale usytuowanego pałacu w Mirosławcu oraz grobowca ostatniego właściciela miasta von Blankenburga. Kolejnym przystankiem była miejscowość Marcinkowice. Znajdują się tam resztki poniemieckiego cmentarza katolickiego i przebudowany pałac (pożar w 1955 r.) z niszczejącymi zabudowaniami po Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Podobnych oględzin dokonano w Tucznie na cmentarzu żydowskim. Umiejscowiony na wzniesieniu w pobliżu zamku i młyna cmentarz, wymaga zabiegów porządkowych. Przetrwało kilka dobrze zachowanych nagrobków (macew), z inskrypcjami, zarówno w języku niemieckim jak i żydowskim. Ostatnim miejscem penetracji było miasto Człopa. Znajdują się tutaj pozostałości cmentarza ewangelickiego, katolickiego (z okresu przedwojennego) i bardzo dobrze zachowany cmentarz żydowski – wymagający podobnie jak w Tucznie działań porządkowych. Dokonano również oględzin pozostałości tzw. Starego Miasta zniszczonego w pożarze tuż po zakończeniu działań wojennych. Tuż przy wjeździe do miasta od strony północnej na wzniesieniu znajduje się przypuszczalne miejsce usytuowania wczesnośredniowiecznego zamku, co także było celem rozpoznania.
  Wnioski jakie nasuwają się po działaniach przeprowadzonych w tym dniu, wskazują na konieczność dokonywania podobnych zabiegów w celu gromadzenia i archiwizowania zdjęć, materiałów i relacji, związanych z historią regionu.
Jarosław Ciechanowicz

2
3
4
5
6
7
     8

1 - Dawna fosa przy zamku w Mirosławcu
2 - Grobowiec Blankenburga w Mirosławcu
3 - Pozostałości po Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Marcinkowicach
4 - Zamek w Tucznie
5 - Przystanek kolejowy w Bukowie koło Człopy
6 - Dawny grobowiec Gramsów w Człopie
7 - Nagrobek architekta F. Koopa na terenie cmentarza ewangelickiego w Człopie
8 - Wzniesienie, na którym znajdował się zamek w Człopie
Dodano: 14-02-2011

66 rocznica zdobycia Mirosławca
  W dniu 10 lutego w godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości w 66 rocznicę zdobycia Mirosławca przez wojska I Armii Wojska Polskiego. Rys historyczny walk o Mirosławiec przedstawił Jarosław Ciechanowicz - sekretarz Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej. Po apelu poległych i salwie honorowej, część mieszkańców uczestniczyło w koncercie Alicji Majewskiej na sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Zainteresowani obejrzeli również wystawę w Muzeum Walk o Wał Pomorski.

Jarosław Ciechanowicz

Dodano: 14-02-2011

Prace nad wydawnictwem
  Trwają ostatnie prace nad 2 numerem "Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej". Publikacja będzie liczyła ok. 160 stron.
Dodano: 04-01-2011

Nowy sekretarz RTHZW
  Miło nam poinformować, że nowym sekretarzem RTHZW został p. Jarosław Ciechanowicz - dotychczasowy członek naszego Towarzystwa. Pan J. Ciechanowicz jest magistrem historii o specjalności archiwistyka. Przygotował i obronił na Uniwersytecie Szczecińskim pracę pt. "Przyczyny utworzenia i funkcjonowanie Wolnej Prałatury Pilskiej w latach 1920-1939". J. Ciechanowicz specjalizuje się również w historii Tuczna, Mirosławca i okolic. Współredaguje "Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej". Jest autorem artykułu popularno-naukowego o malarzu Hermanie Hanie.
 
Dodano: 04-01-2011

Samorząd powiatowy w Wałczu


  Niebawem ukaże się publikacja autorstwa Przemysława Bartosika pt. „Samorząd powiatowy w Wałczu w latach 1945-2010”. Część I dotyczy działalności Wydziału Powiatowego i Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu przed transformacją ustrojową (lata 1945-1975).
  Należy odnotować dostrzegalny brak opracowań, głównie w formie monografii przedstawiającej sposób sprawowania władzy i dokonania gospodarcze oraz społeczne w powiecie wałeckim po II wojnie światowej. Literatura politologiczna, socjologiczna, ekonomiczna i historyczna na temat powiatu wałeckiego jest skromna.
   Autor wyszedł z założenia, że wypada zapełnić istniejącą lukę badawczą publikacją przedstawiającą organizację powiatu wałeckiego w okresie powojennym. Ukazany został system sprawowania władzy, w tym decyzje społeczno-ekonomiczne podejmowane przez samorząd powiatowy oraz jego efekty.
Dodano: 11-11-2010

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: