Aktualności:

Z wizytą w archiwum


  W dniu 31 marca 2011 r. prezes RTHZW Przemysław Bartosik przebywał w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie. Prezes przekazał dyrektorowi archiwum dr. Tadeuszowi Ceynowie najnowsze wydanie "Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej". Celem wizyty było przeprowadzenie kwerendy źródłowej nt. życia religijnego Człopy i Marcinkowic po II wojnie światowej.

Dodano: 31-03-2011

Spotkanie z ks. T. Isakowiczem-Zaleskim


  Dnia 23 marca 2011 roku, na zaproszenie oddziału wałeckiego „Gazety Polskiej”, przyjechał do Wałcza ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Tematem spotkania z mieszkańcami były problemy związane z głównym nurtem twórczości księdza, m.in. sprawa ludobójstwa Polaków na Wołyniu w 1943 roku i społeczny oddźwięk publikacji Tomasza Grossa „Złote żniwa”.
  Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się również przedstawiciele RTHZW: prezes – Przemysław Bartosik oraz członkowie Towarzystwa Wojciech Kulesza, Jacek Czaiński oraz Sebastian Ławniczak.
  Wielu Wałczan zaangażowało się w ożywioną dyskusję, co w efekcie przyczyniło się do dużego zainteresowania publikacjami księdza Isakowicza-Zaleskiego, które ten przywiózł ze sobą. Cały dochód ze sprzedaży książek zasilił konto Fundacji im. Brata Alberta.Dodano: 25-03-2011

Zjazd Stowarzyszenia  W dniu 18 marca 2011 r. odbył się w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu XXXI Zjazd Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, zrzeszającą przedstawicieli najstarszych szkół średnich. Celem organizacji jest wspomaganie szkół w działalności dydaktyczno-wychowawczej, w selekcjonowaniu i gromadzeniu dokumentów, w opracowaniu własnych monografii i uświetnianiu ich jubileuszowych zjazdów.
  Po przywitaniu przybyłych gości przez dyrektora ZS nr 1 Waldemara Rogulskiego, zaprezentowane zostały dwa referaty historyczne. Dr Józef Świeboda przedstawił zagadnienie pt. „Szkolnictwo na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 1945 r.”. Po przerwie prezes RTHZW Przemysław Bartosik wygłosił referat pt. „Wzgórza jako dogodne lokalizacje najstarszych miast i zamków ziemi wałeckiej, w tym „Góry Burmistrzowskiej” jako miejsca powstania Kolegium Jezuickiego w Wałczu”.
  Obecni na spotkaniu goście udali się następnie do Centralnego Ośrodka Sportu na Bukowinie.

na zdjęciu: prezes RTHZW Przemysław Bartosik podczas wykładu.
Dodano: 25-03-2011

Promocja książki


  W dniu 11 marca 2011 r. o godz. 16³º w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się promocja 2 numeru opracowania pt. „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Prezes RTHZW Przemysław Bartosik podziękował za współpracę autorom poszczególnych artykułów. Prezentacji periodyku dokonał sekretarz Towarzystwa Jarosław Ciechanowicz. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób.

Tematyka "Studiów i materiałów...":

ARTYKUŁY


ROBERT KRASZCZUK – Grodzisko i osadnictwo w Strącznie

ARKADIUSZ MAMCZARZ – Kataster pruski o miejscowości Orle z 1773 roku

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Tuczno – miejsce utworzenia administracji kościelnej Pogranicza

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Jednostki pancerne 1 Armii Wojska Polskiego w walkach na ziemi wałeckiej w 1945 r.

KRZYSZTOF BUKOWSKI – Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wałczu w latach 1945-1956 (zarys problemu)

BEATA PATRZEK – Działalność Sióstr św. Elżbiety w Tucznie (1945-2003)

JACEK CZAIŃSKI – Obrady XVII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałczu w 1970 roku

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Internat dla uczniów pod wezwaniem św. Józefa w Wałczu

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Przekazanie mienia poniemieckiego władzom polskim przez Rosjan na terenie powiatu wałeckiego w 1945 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa spłonięcia kościoła w Mielęcinie w 1949 roku

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Eksmisja księdza Tadeusza Moskala z plebanii w Łubnie

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Parafia p.w. św. Mikołaja ośrodkiem życiem religijnego i kulturalnego Wałcza w latach 1945-2008. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Jasińskiej-Łukaszewicz 
Dodano: 13-03-2011

Z wizytą w archiwum


  W dniu 15 lutego 2011 r. prezes RTHZW Przemysław Bartosik przebywał w Archiwum Państwowym w Szczecinku. Celem wizyty było przeprowadzenie kwerendy źródłowej nt. powojennych dziejów powiatu wałeckiego. P. Bartosik zapoznał się również z najnowszą publikacją regionalną pt. Dzieje Szczecinka. Opracowanie autorstwa historyków z Uniwersytetu Szczecińskiego wydano z okazji jubileuszu 700-lecia miasta.
Dodano: 15-02-2011

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: