Aktualności:

Promocja książki "Stefan Antoni Mayer 1895-1981"


  W środę 12 września 2012 r., o godz. 17 w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się prezentacja książki autorstwa Sebastiana Ławniczaka pt. ,,Stefan Antoni Mayer 1895 – 1981”. Praca została przygotowana w oparciu o solidne materiały źródłowe, pochodzące z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archiwum Instytutu J. Piłsudskiego w Londynie, Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie (również inne). Jest to pierwsza biografia pułkownika Stefana Meyera, wieloletniego pracownika struktur wywiadowczych Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Zaprezentowano w niej nie tylko fakty związane z działalnością wywiadowczą, ale również epizody z życia na emigracji. Co ciekawe – zawiera unikalne fotografie pułkownika Mayera i jego rodziny, pochodzące głównie ze zbiorów prywatnych.
  Organizatorem promocji było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna WCK. Pan Sebastian Ławniczak jest wałczaninem, absolwentem Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Ukończył także Wydział Filologiczno – Historyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest też członkiem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej.
  Na spotkanie przybyło wielu miłośników historii, jak również spora grupa młodzieży szkolnej. Opracowanie będzie można nabyć w czytelni Wałeckiego Centrum Kultury.
Dodano: 14-09-2012

Dzieje Człopy i okolic
  Ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Przemysława Bartosika pt. „Szkice do dziejów Człopy i okolic”.  Książka składa się z przedmowy burmistrza Człopy, Zdzisława Kmiecia, wstępu oraz 4 działów. Tworzą je artykuły, materiały źródłowe, sylwetki oraz miejsca. We wstępie P. Bartosik napisał m.in.: „Odtworzenie wydarzeń z dziejów Człopy możliwe jest dzięki zachowanym materiałom źródłowym. Archiwalia dotyczące miasta znajdowały się do 1914 r. w archiwum w Gdańsku. Przed 1939 r. przeniesiono je do Geheimes Staatsarchiv w Berlinie. W okresie II wojny światowej źródła przewieziono do miejscowości Ralswick. W Archiwum Państwowym w Szczecinie znajdują się m.in. akta miasta Człopy (Magistrat Schloppe, 1581-1881). Na uwagę zasługują księgi ławnicze. Dokumenty z późniejszego okresu zgromadziły natomiast archiwa w Koszalinie, Szczecinku, Poznaniu i Pile. Sporo materiałów znajduje się również w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu”.
  Autor odniósł się do badań przeprowadzonych przez dr. Wernera Schulza w 1938 r., dotyczących dziejów średniowiecznych Człopy. Opisał ponadto historię wsi Trzebin, człopiańskie dobra w czasach nowożytnych, historię kościoła ewangelickiego w Człopie, życie kulturalne w mieście w czasach niemieckich, losy robotników przymusowych na ziemi człopiańskiej w latach II wojny światowej, życie religijne po 1945 r. w tym inwentarz majątku kościelnego i beneficjalnego parafii Człopa z 1949 r. oraz wizytację dziekańską w parafii, przeprowadzoną w 1955 r. przez księdza dziekana Bernarda Zawadę. Przeanalizowano również sprawę obiektową o krypt. „Niwa”, prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa na Państwowe Gospodarstwo Rolne w Człopie w latach 1985-1989 oraz „system szkolenia partyjnego” (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w Człopie w roku szkoleniowym 1987/88.
  Zaprezentowano także liczne dokumenty (falsyfikaty) związane z początkami Człopy jako miasta oraz materiały wytworzone przez dawne Nadleśnictwo (Königliche Oberförsterei Schloppe). Scharakteryzowano działalność miejscowej mleczarni oraz osób związanych z ziemią człopiańską: sylwetkę duchownego Jozefa Wick’a z Mielęcina, burmistrza Człopy Mar’a Kroening’a, naukowca Richarda Frase ze Szczuczarza oraz ks. Mieczysława Kasprowicza, proboszcza Człopy w latach 1947-1964.
  Autor ukazał dodatkowo fotografie, obrazujące miejsce dawnej drukarni, wydającej tygodnik „Schlopper Tageblatt” oraz ocalałe nagrobki po byłym cmentarzu katolickim, ewangelickim i żydowskim w mieście. Cmentarz żydowski został założony prawdopodobnie na początku XVII w. Zachowało się ok. 10 wykonanych z piaskowca nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1860 r. Inskrypcje są w języku niemieckim i hebrajskim.
  Opracowanie zamykają wybrane ciekawostki z różnych okresów dziejowych (m.in. średniowieczna strażnica, nazwiska Polaków z Człopy w księdze „Pedagogium szczecińskiego” z 1649 r., list miejskiego magistratu z 1771 r., charakterystyka Człopy według Johanna Friedricha Goldbecka z 1789 r., echa powstania listopadowego na ziemi człopiańskiej w 1831 r., instytucje w Człopie w latach 1931-1938) oraz aneks, w którym zamieszczono oryginalny plan Człopy z 1875 r. oraz zdjęcie lotnicze miasta, zrobione przed 1945 r.
  Książkę wzbogacają również inne fotografie. Na uwagę zasługuje rycina przedstawiająca postać legendarnego władcy Człopy w 890 r., księcia Dzierżykraja, zamieszczona w XVI-wiecznym „Gnieździe cnoty”, zdjęcie dworca kolejowego w Człopie, pochodzące ze zbiorów Kreisarchiv Nordfriesland (Netzekreisarchiv), pieczęć burmistrza Schloppe jak również fotografia nieistniejącego pałacu oraz kościoła szachulcowego w Szczuczarzu (Zützer). Świątynię ufundował von der Golz w 1774 r. Została odnowiona w 1877 r., spalona przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r. Unikatowe się również zdjęcia człopiańskiej młodzieży przystępującej do bierzmowania. Zrobione zostały wewnątrz kościoła ewangelickiego w Schloppe. Widoczna jest m.in. ambona oraz obraz Jezusa znajdujący się nad ołtarzem. Na uwagę zasługują również fotokopie dokumentów z pobytu robotników przymusowych w majątku ziemskim Herberta Nasse, graniczącym z Friedrichsmühl. Chodzi prawdopodobnie o młyn w Schloppe, znajdujący się przy jez. Grosser Teich, obecne jez. Młyńskie.
  Publikacja licząca 142 strony ma charakter popularnonaukowy. Wydrukowana została w Zakładzie Poligraficznym w Pile w nakładzie 500 egzemplarzy. Wydania podjęło się Miasto i Gmina Człopa.
Dodano: 30-05-2012

Ten pierwszy pomnik


  Ukazała się książka – album pt. „Ten pierwszy pomnik” autorstwa Wojciecha Kuleszy, członka RTHZW. Publikacja liczy 120 stron,  w tym 7 rozdziałów zawierających 143 zdjęcia, skany ciekawych dokumentów, listów, wycinki prasowe itp. Opracowanie opisuje nieznaną historię powstania pierwszego w Polsce i na świecie pomnika Bł. Jana Pawła II, który powstał w roku 1979 w ówczesnym powiecie wałeckim (obecnie powiat złotowski) w lesie nad Jeziorem Krępskim Średnim.
   W okresie od 23 do 30 lipca 1978 r. przebywał w tym miejscu na swoim ostatnim polskim urlopie, tuż przed wyborem na Ojca Świętego kardynał Karol Wojtyła. Towarzyszyło mu ok. 30 osób z krakowskiego „Środowiska Wujka” - jak nazywano kardynała. To oni rok później w tajemnicy zbudowali pomnik – votum za wybór. Wojciech Kulesza odszukał budowniczych, nawiązał z nimi kontakt i tajemnica powstania tego pomnika – medalu została wyjaśniona.
   Autor dalej opisuje szeroko rozwijający się kult tego miejsca nad jeziorem. Książka która zawiera też wiele ciekawych wspomnień członków krakowskiego kręgu Kardynała Wojtyły, księży, leśników itd., przedruków, krótkich życiorysów osób uczestniczących w absolutnie amatorskiej budowie pomnika ma charakter monografii pierwszego pomnika Jana Pawła II. Fakt, że ten pierwszy pomnik powstał tu - na ziemi wałeckiej sprawia, że odkryta została jeszcze jedna nieznana i bardzo ciekawa karta naszej regionalnej historii – tym razem historii najnowszej.
Dodano: 21-05-2012

Poświęcienie tablicy Sybiraków


  Dnia 8 maja 2012 r. - w 67 rocznicę zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Wojennym na wałeckiej Bukowinie odbyła się podniosła uroczystość. Rozpoczęła się ona od odsłonięcia ufundowanej przez wałczan tablicy poświęconej poległym walce z niemieckim okupantem Sybirakom. To przecież głównie Sybiracy zasilali utworzone na terenie Związku Radzieckiego obydwie armie Wojska Polskiego i oni ponosili największe ofiary. Odsłonięcia dokonali m.in. poseł Paweł Suski, wałeccy samorządowcy, sekretarz generalny ZG Związku Sybiraków Stanisław Sikorski i prezes oddziału wałeckiego Związku Sybiraków Robert Karbowniczek, którego staraniem i wytrwałością tablica powstała. Poświęcenia dokonali: ks. prałat Romuald Kunicki i Piotr Żornaczuk – proboszcz wałeckiej parafii prawosławnej.
   Wicestarosta Jerzy Goszczyński w swoim wystąpieniu powiedział: „Czas nie może zamazać ofiar, ich liczby i szaleńczej ideologii, która posłużyła narodowo-socjalistycznym Niemcom i komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu do wprowadzenia zbrodniczych mechanizmów, w efekcie których 55 milionów ludzi straciło życie”.
   Odbył się też okolicznościowy występ młodzieży, apel poległych zakończony salwą honorową, odmówiono modlitwę eucharystyczną. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem i pod nową tablicą Sybiraków. W imieniu Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej wiązankę złożył Wojciech Kulesza.


Dodano: 13-05-2012

W sprawie lokacji Mirosławca - c.d.
Dodano: 20-03-2012

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: