Aktualności:

Śladami przeszłości
Dodano: 30-08-2018

Już wkrótce...

  Niebawem ukaże się najnowszy numer "Magazynu Wałcz", w którym znalazł się m.in. artykuł autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Kościoły w Schloppe".

Dodano: 30-08-2018

W twierdzy Kolberg

  W dniach 25-26 sierpnia 2018 r. członkowie RTHZW przebywali w Kołobrzegu. Tym razem odwiedzili m.in. Fort Wilczy (Wolfsschanze), zbudowany na przełomie lat 1806/1807 z rozkazu ówczesnego komendanta twierdzy Kołobrzeg płka Ludwika Moritza von Lucadou. Fort wraz z kilkoma mniejszymi obiektami polowymi stanowił wysuniętą wschodnią rubież obrony pruskiej, blokującą dostęp do portu. Początkowo miał mieć kształt czteroramiennej gwiazdy, w której ramionach miały wznosić się blokhauzy (każdy z trzema armatami). Fort otoczony był 3-metrowym wałem ziemnym, suchą fosą z palisadą i trzema rzędami wilczych dołów.

Dodano: 26-08-2018

Kilka słów o Pomorzu

  Pomorze Zachodnie wyodrębnia część ziem całego Pomorza z obszaru wszystkich ziem nadmorskich od ujścia Wisły do ujścia Odry. Określenie to obejmuje obszar kilku dawnych historycznych jednostek terytorialnych, jakie egzystowały w minionych wiekach. Większość ziem wchodziła w skład Księstwa Pomorskiego (Ducatus Pomeraniae), część południowa to Nowa Marchia (Neumark) i południowo-wschodnia Wielkopolska (Krajna). Po upadku Księstwa Pomorskiego Gryfitów (1637) Niemcy upowszechnili dla tego obszaru określenie Hinterpommern (Pomorze Tylne), które w literaturze i historiografii niemieckiej jako termin historyczny nie występuje. W źródłach historycznych nazwa Pomorze pojawiła się po raz pierwszy w 1046 r., ale powstała już w X w., tj. w okresie wypraw zbrojnych książąt piastowskich idących w kierunku północnym. W toku procesu historycznego tej krainy nazwa Pomorze ulegała przemianom i w rezultacie powstała cała gama różnych nazw dla oznaczenia poszczególnych części wydzielonych obszarów. Wykształciły się następujące pojęcia ziem pomorskich: Pomorze Zachodnie, Szwedzkie, Brandenburskie, Nadodrzańskie, Przedodrzańskie, Szczecińskie, Środkowe, Koszalińskie, Kołobrzeskie, Słupskie, Sławieńskie oraz Słupsko–Sławieńskie. W języku niemieckim: Vorpommern (Przednie, Przedpomorze, Przedodrzańskie czyli polskie Zaodrzańskie), Hinterpommern (Tylne, Zaodrzańskie czyli obecnie polskie Zachodnie, również Przedodrzańskie), ale także ogólnie Ostpommern.

P.B.

Dodano: 12-08-2018

W 100-lecie obrad Sejmu

  Polski Sejm Dzielnicowy obradujący w Poznaniu w grudniu 1918 r. był wielką manifestacją patriotyczną. W czasie obrad powtórzono postulat utworzenia zjednoczonej, wolnej Polski, z dostępem do morza, wskazywano na konieczność podjęcia decyzji przez konferencję pokojową oraz podjęto szereg istotnych uchwał, m.in. w sprawach oświatowych. Po raz pierwszy w historii Polski w sejmie wzięły udział kobiety. Wśród delegatów wybranych na Polski Sejm Dzielnicowy do Poznania byli St. Cichoszewski oraz Fr. Książkowski, obaj z Golina k. Człopy.

Przemysław Bartosik

Dodano: 24-07-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: