Aktualności:

Oględziny skansenu


  W sobotę 17 lutego 2013 r. członkowie RTHZW dr Przemysław Bartosik wraz z Jarosławem Lemańskim dokonali oględzin "Skansenu Grupa Warowna Cegielnia" zlokalizowanego przy wałeckich schronach Pommernstellung. Celem wizyty było zapoznanie się ze zmianami jakie zaszły w okolicy grupy warownej "Cegielnia", w związku z otwarciem tam ekspozycji pod patronatem Muzeum Ziemi Wałeckiej. W czasie oględzin wykonana została dokumentacja fotograficzna, znajdującego się na terenie skansenu schronu (B-Werk), wystawy plenerowej oraz wystawy w pawilonie. Celem wizyty było zgromadzenie materiałów fotograficznych dokumentujących stan obecny skansenu, jak i zebranie materiałów do artykułu.

mgr Jarosław Lemański
Dodano: 17-02-2013

Spotkanie noworoczne w Człopie


  Dnia 25 stycznia 2013 r. dr Przemysław Bartosik uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Człopie. Spotkanie było również podsumowaniem połowy kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, Zdzisława Kmiecia. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sawczyszyn podziękowali prezesowi RTHZW za popularyzację historii Człopy. Przypomnijmy, że dr P. Bartosik jest autorem m.in. opracowania pt. "Szkice do dziejów Człopy i okolic".
Dodano: 14-02-2013

Współpraca z "Kartą"
  W bieżącym tygodniu Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej zostało zaproszone do uczestnictwa w projekcie Fundacji Ośrodka KARTA - ,,Archiwa społeczne w Polsce”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków NINA (Narodowy Instytut Audiowizualny) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ma na celu zidentyfikowanie i zewidencjonowanie organizacji, małych inicjatyw społecznych, gromadzących informacje, stare fotografie, wspomnienia, ciekawe dokumenty życia społecznego. Tworzona jest w ten sposób ogólnopolska baza danych zawierająca informacje o tych archiwach, udostępniona jest na tworzonym przez KARTĘ portalu internetowym. Projekt ten przewiduje przeprowadzenie pogłębionej diagnozy archiwistyki społecznej, działania edukacyjne oraz promocję tej dziedziny życia publicznego. W założeniach ma to być cenne źródło informacji dla badaczy historii, studentów, dziennikarzy i osób prywatnych, poszukujących informacji, gdzie znajdują się interesujące dla nich archiwalia. Projekt jest częścią programu własnego Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Archiwistyka społeczna”.
Sekretarz RTHZW
Jarosław Ciechanowicz
Dodano: 14-02-2013

Obrona rozprawy doktorskiej


  Dnia 22 stycznia 2012 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Bartosika, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Polaka. Temat dysertacji brzmiał „Życie polityczne Wałcza w latach 1945-1990”. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Ryszard Terlecki z Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz dr hab. Mirosław Golon, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Komisji Wydziału Nauk Historycznych UMK, wobec której odbyła się obrona przewodniczył dr hab. Jarosław Kłaczkow.
Dodano: 22-01-2013

Już wkrótce...


  W styczniu 2013 r. ukaże się 4 numer „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Przypomnijmy, że jest to periodyk popularnonaukowy wydawany od 2010 r. pod redakcją Przemysława Bartosika.

ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Katalog zbiorów ziemi wałeckiej i okolic (cz. II). Epoka brązu

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Jezuici i ich działalność na ziemi wałeckiej w latach 1665–1780

KRYSTIAN CHYRKOWSKI, MARCIN HLEBIONEK – Wykaz posiadłości ziemskich z powiatu wałeckiego w latach siedemdziesiątych XVIII w.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wybrane zagadnienia z dziejów Mirosławca (XVIII/XIX w.) w świetle badań Ernesta Berga

KRZYSZTOF BARTOSIK – Sytuacja militarna powiatu wałeckiego przed 1945 r.

ANNA DYKER – Działalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu w pierwszych latach po II wojnie światowej

IGOR HAŁAGIDA, JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB – Ukraiński zakonnik greckokatolicki o. Arseniusz (Antoni) Kulibaba OSBM i jego posługa w parafiach rzymskokatolickich w Pile oraz Wałczu

JACEK CZAIŃSKI – Działalność sądów w okresie stalinowskim na przykładzie Sądu Powiatowego w Wałczu

WAWRZENIEC TARKA – VII Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Wałczu z 3 maja 1959 r.

JAROSŁAW LEMAŃSKI, PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa obiektowa o kryptonimie „REJON II” – kontrwywiadowcze „zabezpieczenie” powiatu wałeckiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1973-1975

WOJCIECH KULESZA – Pomnik Jana Pawła II nad jez. Krępskim Średnim na ziemi wałeckiej w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa

MAGDALENA KRAWCZYK – Sytuacja społeczno-polityczna Wałcza w latach 1980-1982

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sytuacja społeczno-polityczna w Mirosławcu w okresie stanu wojennego (1981-83) – w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Donosy rezydenta PUBP w Wałczu o ps. „Maciej” z 1945 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawa ks. Konrada Pickmeiera z Marcinkowic

RECENZJE

ANDRZEJ KOKOWSKI – Robert Kraszczuk, Ziemia zapomniana. Przewodnik po Ziemi Wałeckiej i okolicach na podstawie znalezisk od neolitu po średniowiecze, Wałcz 2011

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Szkice do dziejów Człopy i okolic, Człopa 2012
Dodano: 18-12-2012

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: