Aktualności:

Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna


  Ukazała się najnowsza publikacja historyczna autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna”. Książka liczy 200 stron, została wydrukowana w Zakładzie Poligraficznym w Pile w nakładzie 300 egzemplarzy. Wydawcą jest Miasto i Gmina Człopa.

  W publikacji znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: Człopa w okresie nowożytnym, Schloppe „oczami” XIX-wiecznych „Dzienników”, Informator „Kruk” z Drzonowa, Powojenni nauczyciele z terenu Ziemi Człopiańskiej, Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Człopie w latach 1951-1955, Tajny Współpracownik „Uważny” z Człopy oraz Życie kulturalne w Człopie na przełomie lat 70/80 XX w. Przedstawiono również informacje o cholerze w Schloppe, majątku w Drahnow, którego właścicielem był Adolf Eduard von Dewitz (1808-1864), zaprezentowano także wspomnienia Niemców, historię miasta według dr. Władysława Jana Grabskiego, dokumentację źródłową dotyczącą problematyki gospodarczej gminy Trzebin po II wojnie światowej oraz sylwetki Sławomira Łozowskiego i ks. Tomasza Tarczyńskiego. W „Śladach przeszłości” zamieszczono fotografię płyty nagrobnej „Martha 1881”, znajdującej się przy ul. Południowej w Człopie.
  W przedmowie burmistrza Człopy, Zdzisława Kmiecia, czytamy: „Cofamy się do wydarzeń zarówno tych dalszych, jak i nieodległych, odsłaniających nieznane wątki z przeszłości. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obraz Schloppe uwieczniony na fotografiach, ale również historia najnowsza miasta, rozpatrywana na łamach książki w różnych aspektach problemowych. Pamiętajmy, że historię tworzą ludzie, ślad po niektórych z nich, żyjących niegdyś na Ziemi Człopiańskiej, pozostanie w naszej pamięci również dzięki niniejszemu opracowaniu”.
   Dr Przemysław Bartosik odnotował, że o księciu Dzierżykraju z Człopy pisali P. Hammling oraz P. Grossert. W „Herbach rycerstwa polskiego” wspomniano o księciu Dobromirze z „de Słopa”. Z kolei w „Starożytnościach polskich” na temat Szlopy zanotowano: „miasteczko (...) między dwoma jeziorami, nad rzeczką przez nie przechodzącą, w dole błotnym, w okolicy piaszczystej i lesistej, wzgórza okoliczne pokryte są karłowatą sośniną”. Wiadomo również, że w pruskich materiałach aktowych Schloppe określano mianem miasteczka (Städtchen). Stosowano inne określenia uzupełniające, np. miasteczko źle zabudowane: „Schloppe offene und schlecht gebaute Städtchen”. Wymieniano również miasteczka „biedne, zubożałe”, „pozbawione źródeł utrzymania”, „wyniszczone” lub „zadłużone i bez środków utrzymania”: „Schloppe ist besonders sehr arm”.
  Opracowanie ma charakter popularnonaukowy. Część zagadnień została przygotowana w oparciu o kwerendy źródłowe przeprowadzone w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu oraz w Archiwum Państwowym w Szczecinku i Pile.
Dodano: 21-02-2014

"... Stulecie Muzealnictwa na Ziemi Wałeckiej"


  Ukazała się najnowsza publikacja autorstwa Roberta Kraszczuka pt. "Niezauważona Rocznica czyli Stulecie Muzealnictwa na Ziemi Wałeckiej". Autor książki jest prezesem i współzałożycielem Bractwa Rycerzy Bezimiennych - Drużyny Wojów Grodu Wałcz. Książka liczy 93 strony. Opracowanie można nabyć bezpośrednio u autora, kontakt mailowy: styrbjorn70@tlen.pl.
Dodano: 20-11-2013

I Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu
 

  W dniu 15 listopada 2013 r. w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu o godz. 13 rozpoczęła się I Regionalna Konferencja Naukowa pod nazwą „Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”. Jej otwarcia dokonali dyrektor szkoły mgr Waldemar Rogulski oraz kierownik naukowy konferencji, dr Przemysław Bartosik. Spotkanie poprowadził mgr Jarosław Lemański. Wygłoszonych zostało 17 referatów obejmujących historię regionu od czasów najdawniejszych po współczesne. W spotkaniu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP, Paweł Suski, starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jerzy Goszczyński, radni, liczna młodzież szkolna oraz mieszkańcy powiatu wałeckiego. Konferencja trwała ok. 5 godzin. Współorganizatorem spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej.

Robert Kraszczuk – Ziemia wałecka w epoce żelazamgr Marek Fijałkowski – Z dziejów zamku drahimskiegoPiotr Kozłowski – Rzecz o Michale Krzysztofie Hanowie z Samborskamgr inż. Zbigniew Augustyniak – Kapliczki powiatu wałeckiegoks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – Stan badań nad obecnością Salezjanów w Skrzatuszumgr Jarosław Ciechanowicz – Akiwa Eger – obrazy z życia ludności żydowskiej w Mirosławcumgr Sebastian Tymecki – Wybrane zagadnienia dotyczące ziemi wałeckiej w świetle wspomnień byłych mieszkańców regionuWojciech Olek – Uzbrojenie fortyfikacji Wału Pomorskiegomgr Jarosław Lemański – Pancerze Pozycji Pomorskiejmgr Bogdan Dankowski – Funkcje poznawcze i edukacyjne Skansenu „Grupa Warowna Cegielnia” w Wałczudr Janusz Minkowski – Początki osadnictwa w Wałczu i powiecie wałeckim po II wojnie światowejdr Bogusław Gałka – Zadania zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w latach 2002-2012
Wojciech Kulesza – Tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa w wałeckiej kulturzemgr Marek Syrnyk – Sprawa obiektowa „Ideowcy”mgr Wawrzyniec Tarka – Z dziejów ruchu ludowego w Wałczu po II wojnie światowejmgr Magdalena Krawczyk – Wybory prezydenckie w Wałczu w latach 1995-2005mgr Piotr Starzyński – Ks. Walerian Głowacz z Wałcza
Dodano: 16-11-2013

Z działalności koła regionalnego


  Dnia 21 października 2013 r. członkowie koła regionalnego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu udali się na cmentarz komunalny, znajdujący się przy byłym Szpitalu Powiatowym w Wałczu. Celem wizyty było uporządkowanie nagrobków dyrektorów wałeckiego gimnazjum, Antoniego Łowińskiego (1824-1898) oraz dr. Johanna Stuhrmanna (1853-1929). Młodzież dokonała również oględzin dawnego cmentarza ewangelickiego przy Cerkwii Świętej Trójcy.

Dodano: 21-10-2013

Podsumowanie konkursu

  W dniu 11 czerwca 2013 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyło się podsumowanie konkursu historycznego pt. „Życie codzienne mieszkańców powiatu wałeckiego w latach 1945-1989”. Nagrody książkowe ufundowane przez wałeckie starostwo wręczył prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Fragmenty prac zostaną opublikowane w 5 tomie „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”.
  Na zdjęciach uczennice klas III ZSM nr 1 w Wałczu, których przygotowywała mgr Joanna Sadlej.

Dodano: 11-06-2013

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: