Aktualności:

Lekcja historii o Wałczu


  Temat przeszłości naszego miasta dla starszego pokolenia jest bardzo bliski, dlatego 19 maja zorganizowano spotkanie dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy, na które zaproszono znanego wałeckiego badacza historii, dr Przemysława Bartosika. Podczas prezentacji bogatej w ciekawostki i informacje o Wałczu seniorzy mieli okazję zapoznać się z historią także naszego regionu. Pan Przemysław Bartosik zaprezentował imponującą liczbę prac poświęconych naszej ,,Małej Ojczyźnie'. Seniorzy mogli dowiedzieć się o badaniach i analizie źródeł historycznych oraz o żmudnej pracy naukowej, dzięki której powstają książki naukowe. Takie lekcje historii bardzo podobają się pensjonariuszom DDP, ponieważ umożliwiają wspólne spotkania, które są krokiem do tworzenia przestrzeni dyskusji na temat procesu zmian dziejowych z różnego punktu widzenia wałczan.
  Wałeccy seniorzy posiadają zaskakująco sporą wiedzę z przeszłości, chętnie dzielą się wspomnieniami i cieszą się, że znalazł się ktoś, kto chce ich wysłuchać. Zainteresowanie historią Wałcza wśród starszego pokolenia wciąż rośnie, czego przykładem są ostatnio organizowane wystawy starych fotografii, pamiątek i prezentacji o Wałczu.
Janina Bezler
Kierownik DDP w Wałczu

Dodano: 20-05-2014

Studia nr 5
  Ukazał się 5 numer „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Periodyk liczy 272 strony. Wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Dodano: 21-03-2014

Konkurs regionalny


  Dnia 7 marca 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pt. „Czy znasz dzieje Ziemi Wałeckiej?”. I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajął Piotr Kamiński z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Ucznia do konkursu przygotował dr Przemysław Bartosik.
Dodano: 10-03-2014

Z wizytą w Muzeum Woldenberczyków...


  W dniu 8 marca 2014 r. członkowie RTHZW oraz Koła Regionalnego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu wzięli udział w otwarciu Regionalnej Izby Pamięci w Człopie. Odwiedzili również Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie (Muzeum Oflagu II C Woldenberg). Na zbiory muzeum składają się m.in. oryginały znaczków poczty obozowej, drzeworyty, rzeźby, rękopisy i maszynopisy, zdjęcia, dyplomy, rozkazy polskiej i niemieckiej komendantury obozowej, identyfikatory, obozowe środki płatnicze, maski teatralne, przedmioty codziennego użytku, obrazy, grafika oraz projekty architektoniczne.Członkowie Koła Regionalnego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.


Członkowie RTHZW, od prawej: mgr Wawrzyniec Tarka, mgr Piotr Starzyński, mgr Dariusz Baniowski, dr Przemysław Bartosik.
Dodano: 09-03-2014

Już wkrótce...


ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Katalog zbiorów ziemi wałeckiej i okolic (cz. III). Epoka żelaza

SŁAWOMIR DRYJA – Zamek w Mirosławcu w świetle badań przeprowadzonych w 2013 roku

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Akiva Eger – rabin Mirosławca

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Pancerze „Pozycji Pomorskiej”

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Wybrane zagadnienia z dziejów najnowszych Marcinkowic

MAREK SYRNYK – Sprawa obiektowa „Ideowcy” – działania SB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim 1970-1990

MAGDALENA KRAWCZYK – Z problematyki samorządowej Wałcza w latach 80. i 90. XX wieku

BOGUSŁAW GAŁKA – Osiągnięcia organizacyjne, gospodarcze i społeczne Starostwa Powiatowego w Wałczu w latach 1999-2009. Zarys

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Charakterystyka kontrwywiadowcza Stacji Wzmacniakowej w Wałczu w ramach sprawy obiektowej o krypt. „UCHO” prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa w 1970 r.

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w powiecie wałeckim w latach 1971-72

PRZEMYSŁAW BARTOSIK – „Plan zabezpieczenia pobytu figuranta w hotelu „Widok” w Wałczu oraz współdziałania z grupą obserwacyjną” w ramach sprawy obiektowej o krypt. „EPONA II” prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa w 1980 r.

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Z przeszłości Ziemi Człopiańskiej, Człopa 2013

ROZMOWY

NATALIA PAWŁOWSKA – Rozmowa z Zofią Haracewiat

ALICJA JANAS, WIKTORIA JAŹWICKA – Życie codzienne mieszkańców powiatu wałeckiego w latach osiemdziesiątych XX w.

KINGA ZAWORA – Życie codzienne mieszkańców powiatu wałeckiego w latach 80-tych XX w.
Dodano: 04-03-2014

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: