Aktualności:

Uroczystości rocznicowe
 

  Dnia 17 września 2014 r. odbyły się w Wałczu uroczystości związane z 75. rocznicą agresji ZSRR na Polskę. Po mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Mikołaja poczty sztandarowe organizacji społecznych i kombatanckich oraz szkół i instytucji przemaszerowały pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po apelu poległych wieniec pod pomnikiem złożyli również członkowie Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej oraz koła historycznego działającego przy Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu.
Dodano: 18-09-2014

Drukarstwo niemieckie na ziemi wałeckiej
  Z roli prasy doskonale zdawał sobie sprawę historyk ziemi wałeckiej, Jan Ignacy Bocheński (1755-1812). W 1808 r. podjął się redagowania oficjalnego organu prefektury bydgoskiej pt. „Dziennik Doniesień Rządowych i Prywatnych Departamentu Bydgoskiego”. W dniu 1 stycznia 1871 r. ukazał się w Berlinie pierwszy numer dziennika katolickiego „Germania”. Od 1 kwietnia 1889 r. redaktorem naczelnym dziennika został ks. Bernhard Falkenberg – proboszcz w Skrzatuszu od 20 października 1889 r.
  Prężnym ośrodkiem wydawniczym była pobliska Piła (Schneidemühl). W drukarni Havemanna powstawały w okresie I wojny światowej pieniądze zastępcze oraz dwa dzienniki: „Schneidemühler Zeitung” i „Schneidemühler Tageblatt”. Na ich łamach zamieszczano m.in. artykuły o życiu kulturalnym Piły oraz poświęcone dziejom miasta, zwłaszcza w okresie porozbiorowym. W późniejszym czasie powstał w mieście centralny ośrodek niemieckich badań nad Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. Wyniki badań publikowano na łamach kwartalnika „Grenzmärkische Heimatblätter”. Czasopismo to wychodziło w Pile w latach 1925-1942.

Cały tekst autorstwa dr. Przemysława Bartosika został zamieszczony na Wałeckim Portalu Informacyjnym:

www.ziemiawalecka.pl/news/Z_Miast_i_Gmin/Drukarstwo_niemieckie_na_ziemi_waleckiej_/1,1,1479,index.html
Dodano: 27-06-2014

Z dziejów prusko-niemieckich Mirosławca


Nagrobek ostatniego z Blankenburgów w Mirosławcu - barona Dionizego, zmarłego w 1836 r.

  Baron Dionizy Blankenburg był człowiekiem wykształconym oraz wielkim miłośnikiem muzyki. Utrzymywał kapelę złożoną z mieszczan i nauczycieli, która "koncertowała" w zamku. Kucharzem Dionizego był Steinbring - "ważna figura na zamku". W ostatnich latach swego życia baron wyrzekł się zupełnie towarzystwa - "siadywał w swej komnacie posępny i zamknięty w sobie". Do chwili złożenia ciała Dionizego w grobowcu na "Pfingstberg", dwaj służący musieli trzymać straż przy trumnie i co godzinę wołać: "Panie baronie von Blanckenburg - śpi pan czy czuwa?". Na wzgórzu obok grobowca pochowano siedem ulubionych wierzchowców barona (wcześniej je zastrzelono). Jak podaje Berg, w grobowcu spoczęła wkrótce jedyna siostra dziedzica. Rodzeństwo nie przepadało za sobą za życia. Nocami słyszano podobno jakieś jęki i łkania dochodzące ze wzgórza. W ciemnościach widywano w rycerskim rynsztunku Dionizego, pędzącego na wierzchowcu w otoczeniu swych dogów oraz siostrę barona, okrytą białym śmiertelnym całunem. Mieszkańcy w końcu wydobyli jej trumnę z grobowca i złożyli w miejscowym kościele. Nieboszczycy  nie dawali więcej znać o sobie...

Cały tekst autorstwa dr. Przemysława Bartosika w dzisiejszym wydaniu "Faktów Wałeckich" (10 czerwca 2014, s. 11).
Dodano: 10-06-2014

Szlakiem historii naszego regionu...


  W ramach zajęć koła regionalnego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, uczniowie wraz z opiekunem dr Przemysławem Bartosikiem udali się 2 czerwca br. w miejsca upamiętniające wydarzenia II wojny światowej. Zwiedzono cmentarz wojenny na Bukowinie, dawne koszary przy ul. Wojska Polskiego, Muzeum Wału Pomorskiego oraz skansen - grupę warowną „Cegielnia”. Członkowie koła dokonali również oględzin ruin pałacu w Kłębowcu – dawnej rezydencji słynnych Golców i Klitzingów. Obiekt pomimo zniszczeń wywiera do dnia dzisiejszego ogromne wrażenie. Po powrocie do Wałcza odszukano miejsca, w których znajdowały się zamek, kirkut, dom rabina, synagoga żydowska, suszarnia oraz hotele „Deutsche Haus” i „Polonia”.Dodano: 03-06-2014

Regionalna prelekcja


  W dniu 27 maja 2014 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się prelekcja historyczna dla uczniów klasy II, przeprowadzona przez prezesa RTHZW dr Przemysława Bartosika. Zaprezentowana problematyka dotyczyła dziejów powojennych popularnego „Kazika” - w okresie stalinowskim Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wałczu. Dr P. Bartosik wspomniał o zachowanym repertorium osób zatrzymanych (pozbawionych wolności) przez wałecki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Dokument przechowywany jest obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie. Podczas spotkania rozmawiano o konspiracji antykomunistycznej, m.in. o „Wolnym Żywocie” - organizacji niepodległościowej utworzonej w 1950 r. przez uczennice wałeckiego gimnazjum. Problematyka ta zasługuje w przyszłości na opracowanie w formie książkowej.

Dodano: 27-05-2014

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: