Aktualności:

Eliminacje okręgowe 41. Olimpiady Historycznej


  Dnia 10 stycznia 2015 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US w Szczecinie odbył się etap pisemny eliminacji okręgowych 41. Olimpiady Historycznej. Zespół Szkół nr 1 w Wałczu reprezentował Łukasz Jędrowski z kl. I a, który napisał pracę pt. „Kształtowanie się państw w Europie Środkowo-Wschodniej w IX-XI w.”. Ucznia do Olimpiady przygotowuje dr Przemysław Bartosik.
Dodano: 10-01-2015

Już wkrótce...


  W styczniu 2015 r. ukaże się 6 numer „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Przypomnijmy, że jest to periodyk popularnonaukowy wydawany od 2010 r. pod redakcją Przemysława Bartosika.

ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK – Grodzisko i osadnictwo na Bytyniu Wielkim

RAFAŁ RUTA – „Stary Dąb” w Lesie Kłosowskim koło Wałcza – historia i ikonografia

BEATA PATRZEK, BEATA STANKIEWICZ – Kościół pw. św. Mikołaja w Wałczu a malarz Paul Stankiewicz – przyczynek do problematyki

JAROSŁAW LEMAŃSKI – Pociąg specjalny „Steiermark” w Wałczu

MAREK SYRNYK – UB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim w latach 1948-1950

IZABELA KRZACZKOWSKA – Powstanie i działalność Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Wałczu w latach 1963-1990 w świetle „Złotej Księgi”

MAGDALENA KRAWCZYK – Wybory prezydenckie w Wałczu w latach 1995-2005

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

JAROSŁAW CIECHANOWICZ – Zarys historii parafii Marcinkowice w świetle XIX-wiecznej kroniki

PRZEMYSŁAW BARTOSIK
– Parafie rzymskokatolickie pw. św. Antoniego i św. Mikołaja w Wałczu w świetle doniesień Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Mira” w latach 1963-1975

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA – Przemysław Bartosik, Ziemia Człopiańska Moja Mała Ojczyzna, Człopa 2014

Dodano: 03-01-2015

Z działalności koła historycznego


  Dnia 29 października 2014 r. członkowie koła historycznego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, wraz z opiekunem dr. Przemysławem Bartosikiem udali się na cmentarz komunalny, znajdujący się przy byłym Szpitalu Powiatowym w Wałczu. Celem wizyty było uporządkowanie nagrobków dyrektorów wałeckiego gimnazjum, Antoniego Łowińskiego (1824-1898) oraz dr. Johanna Stuhrmanna (1853-1929).
Dodano: 29-10-2014

II Regionalna Konferencja Naukowa
 

  W dniu 17 października 2014 r., w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, miała miejsce II Regionalna Konferencja Naukowa, organizowana pod hasłem: „Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków”. Otwarcia konferencji o godzinie 13.00 dokonał Prezes Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej, dr Przemysław Bartosik. Następnie słowo wstępne wygłosił Dyrektor Szkoły mgr Waldemar Rogulski. Podziękowano referentom za przybycie i wręczono okolicznościowe dyplomy.
  Po części wstępnej, rozpoczęła się część zasadnicza konferencji, wygłaszanie referatów. Pierwszym referentem był dr hab. Jarosław Syrnyk z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. „Dwa oblicza historii”. Po pierwszym referacie nastąpiła 10 minutowa przerwa, po której o godz. 14.00 przystąpiono do wygłaszania kolejnych referatów. Kolejno z następującymi referatami wystąpili: mgr Magdalena Krawczyk „Jubileusz 700-lecia miasta Wałcz”; Robert Kraszczuk „Grodzisko i osadnictwo w dobie średniowiecza nad jez. Bytyń Wielki”; mgr Marek Lewandowski „Wpływ polityki germanizacyjnej na losy „Aten Wałeckich” na przykładzie działalności dr Zygmunta Moczyńskiego”; dr Janusz Minkowski „Problemy budownictwa mieszkaniowego i ich rozwiązywanie po II wojnie światowej w Wałczu”; Piotr Kozłowski „Jastrowie w latach 1900-1945 w zbiorach honorowej obywatelki Jastrowia Edeltraud Nagel”, mgr Jarosław Ciechanowicz „Emigracja ludności z terenów Pomorza Zachodniego (w tym obecnego powiatu wałeckiego) na przełomie XIX i XX wieku”; mgr Jarosław Lemański „Pociąg specjalny „Steiermark” w Wałczu”; mgr Marek Syrnyk „UB wobec mniejszości ukraińskiej w powiecie wałeckim w latach 1948-1950”.
  Łącznie na konferencji wygłoszono dziewięć referatów. Pierwszy referat dr hab. Jarosława Syrnyka był najdłuższy i trwał ok. 40 minut, pozostałe osiem referatów trwało po ok. 20 minut. Konferencja zakończyła się o godzinie 17.10, krótkim podsumowaniem wygłoszonym przez mgr Jarosława Lemańskiego.
  Przez większą część konferencji licznie obecna była młodzież szkolna, przybyli też przedstawiciele lokalnych władz i samorządu, mieszkańcy miasta, w tym kilku nauczycieli historii i przedstawiciele lokalnej prasy. Organizatorzy mają nadzieję, iż część materiałów z konferencji, zostanie opublikowana w kolejnym, szóstym już tomie rocznika wydawanego przez Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej, pod red. dr Przemysława Bartosika, zatytułowanego „Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej”. Wydanie kolejnego tomu planowane jest na 2015 r., o ile znajdą się na ten cel odpowiednie środki finansowe.
  Organizatorzy pragną podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, jak i osobom, które przyczyniły się do jej organizacji.Od lewej: dr Przemysław Bartosik - prezes RTHZW oraz mgr Waldemar Rogulski - dyrektor ZS nr 1 w Wałczu
dr hab. Jarosław Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)mgr Magdalena KrawczykRobert Kraszczukmgr Marek Lewandowskidr Janusz MinkowskiPiotr Kozłowskimgr Jarosław Ciechanowiczmgr Jarosław Lemańskimgr Marek Syrnyk
Dodano: 20-10-2014

II Polsko-Niemiecka Konferencja Historyczna Powiatu Wałeckiego
 

  W dniu 4 października 2014 r. członkowie RTHZW oraz koła regionalnego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu wzięli udział w II Polsko-Niemieckiej Konferencji Historycznej Powiatu Wałeckiego w Człopie. Swoje referaty wygłosili m.in.: Hans Joachim Schülz – „Miasto Wałcz – wspomnienia z dzieciństwa”, Hubert Bernt – „Krępsko – wspomnienia z dzieciństwa”, Urlich Friske – „Wspomnienia rodzinne ze Skrzatusza”, Horst Kesselhut – „Mirosławiec oczyma małego chłopca”, Aloys Manthay - „Sentymentalne przyjazdy turystyczne do dawnej ojczyzny po roku 1945” oraz Stanisław Rogala - „Osadnictwo w Człopie po roku 1945”.
Dodano: 04-10-2014

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: