Aktualności:

Dzień "Żołnierzy Wyklętych"
  W najnowszym wydaniu „Super Pojezierza” zamieszczono informację o Dniu „Żołnierzy Wyklętych”. W obchody zaangażowało się m.in. Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Wałeckiej.źródło: Weekendowe wydanie "Pojezierza Wałeckiego", (nr 9) 6 marca 2015.
Dodano: 06-03-2015

Projekt polsko-węgierski


  Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu bierze udział w projekcie polsko-węgierskim pt. „Droga ku wolności”. Celem projektu jest przybliżenie licealistom najnowszej historii Węgier. Zajęcia obejmują ok. 10 modułów tematycznych i odbywać się będą w ramach lekcji historii. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie podsumowującym projekt. Nagrodą dla najlepszych będzie kilkudniowy wyjazd na Węgry.
  LO współpracuje z węgierską szkołą partnerską - Veres Palne Gimnazium. Projekt koordynuje nauczyciel historii, dr Przemysław Bartosik.

Dodano: 05-03-2015

Nowości regionalne
  Ukazały się nowości książkowe dotyczące tematyki regionalnej. Pierwsza pozycja to 6 tom „Studiów i materiałów do dziejów ziemi wałeckiej”. Jest to periodyk popularnonaukowy wydawany pod redakcją dr. Przemysława Bartosika. Swoje artykuły zaprezentowali: Robert Kraszczuk, dr Rafał Ruta, mgr Beata Patrzek, mgr Beata Stankiewicz, mgr Jarosław Lemański, mgr Marek Syrnyk, Izabela Krzaczkowska, mgr Magdalena Krawczyk, mgr Jarosław Ciechanowicz, dr Przemysław Bartosik oraz dr Bogusław Gałka. Najnowszy numer liczy 174 strony. Wydawcą jest Miasto i Gmina Tuczno.
  Kolejną pozycją jest opracowanie autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Sylwetki „Aten Wałeckich”. W jubileusz 350-lecia szkoły jezuickiej w Wałczu”. Publikacja została wydana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. We wstępie do książki autor napisał m.in.: „Prezentowane biogramy zostały opracowane na podstawie publikacji autorstwa Ludwika Bąka pt. „Dzieje szkoły średniej w Wałczu. Od kolegium jezuickiego do liceum ogólnokształcącego (1665-1995)” oraz Zygmunta Borasa pt. „Ateny Wałeckie. Zarys historii Gimnazjum Wałeckiego”. Wykorzystano ponadto maszynopisy autorstwa Jacka Łowińskiego, dr. hab. Romana Edmunda Siody z Warszawy pt. „Historia dziadka Antoniego Ludwika Siody z Zakrzewa k/Złotowa na Pomorzu Zachodnim”, wspomnienia Zygmunta Moczyńskiego oraz Andrzeja Osieckiego pt. „Mój pobyt w Wałczu w latach 1945-47”. Skorzystano również z książki autorstwa J. Karnowskiego pt. „Filomaci pomorscy”, Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego oraz ze zbiorów biblioteki szkolnej LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Liczne zdjęcia i ilustracje pochodzą m.in. z powyższych źródeł informacji”.
Dodano: 02-02-2015

Projekt "Droga ku wolności"
 

  Zespół Szkół nr 1 w Wałczu (popularny „Kazik”) bierze udział w polsko-węgierskim projekcie historycznym pt. „Droga ku wolności”. Celem projektu jest przybliżenie młodzieży licealnej najnowszej historii Polski i Węgier – krajów, które po II wojnie światowej były po tej samej stronie „żelaznej kurtyny”. W ramach projektu organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy wsparciu merytorycznym Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie, odbyło się w Krakowie w dniach 16-18 stycznia szkolenie dla nauczycieli z 10 szkół polskich i 10 szkół węgierskich. Zespół Szkół nr 1 w Wałczu reprezentował dr Przemysław Bartosik.
  Wykład inauguracyjny w Best Western Kraków Old Town wygłosił Piotr Lichota. Prezentacji projektu dokonał dr Paweł Kowal. Podczas 3-dniowego szkolenia odbyło się wiele wykładów. O „rzeczywistości po 1945 r. oczami Węgrów” mówiła dr hab. Adrienne Körmendy, natomiast o „rzeczywistości po 1945 r. oczami Polaków” dr Paweł Ukielski. Wykład nt. „Motywacji uczniów” wygłosił Jan Wróbel. Lekcje pokazowe dla nauczycieli z Polski i Węgier zostały przeprowadzone przez Macieja Podbielkowskiego i Petera Tezla. Nauczyciele otrzymali scenariusze zajęć oraz pomoce dydaktyczne.
  W okresie od lutego do czerwca odbędą się zajęcia w szkołach, obejmujące 10 modułów tematycznych z okresu lat 1945-1990. Po każdej z lekcji uczniowie przygotują pracę domową, która będzie elementem pracy konkursowej podsumowującej projekt. Jedna z lekcji będzie wymagała działań „crossowych” – współpracy pomiędzy szkołą polską i węgierską. Nagrodą dla najlepszej grupy polskiej będzie kilkudniowy wyjazd na Węgry, a dla grupy węgierskiej wyjazd do Polski wraz z opiekunami.Prezentacja projektu przez dr. Pawła KowalaOd prawej - dr hab. Adrienne Körmendy, dr Paweł Kowal, dr Przemysław BartosikSzkolenie w sali ParkowejWykład pt. Rzeczywistość po 1945 r. oczami Węgrów (dr hab. Adrienne Körmendy)Wykład pt. Rzeczywistość po 1945 r. oczami Polaków (dr Paweł Ukielski)Lekcja pokazowa dla nauczycieli z Polski i omówienie konspektów w sali Kameralnej (Peter Tezla)Wykład pt. Motywacja uczniów (Jan Wróbel)
Dodano: 18-01-2015

Już wkrótce...

Dodano: 14-01-2015

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: