Aktualności:

Gala jubileuszowa z okazji 70-lecia "Kornelówki"


  Dnia 22 maja 2015 r. w uroczystej gali jubileuszowej 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu uczestniczył prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Wśród zaproszonych gości byli również poseł na Sejm RP, przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego, dyrektorzy instytucji i placówek oświatowych oraz absolwenci i emerytowani pracownicy „Kornelówki”. Z okazji jubileuszu została wydana okolicznościowa książka. Autorom publikacji podziękowała dyrektor „Kornelówki” Ewa Hołowska-Kędzierska.

Dodano: 01-06-2015

Z wizytą w Muzeum...


  W dniu 20 maja 2015 r. uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu wraz z opiekunami mgr Leną Dzidziul, mgr Moniką Kulikowską i dr Przemysławem Bartosikiem odwiedzili Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Siedzibą Muzeum jest dawny dom Stasziców, którzy w części miasta zwanej „Zamościem” mieli swój folwark, składający się z domu mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych. Nieruchomość ta była własnością rodziny Stasziców do końca XVIII w., później przeszła w ręce innych pilskich rodzin.
  Stanisław Staszic (1755-1826) był synem pilskiego burmistrza, księdzem, pisarzem i działaczem politycznym. Wybitny przedstawiciel polskiego oświecenia, rzecznik interesów mieszczaństwa, obrońca chłopów.
  Wystawa stała pt. „Stanisław Staszic 1755-1826” pokazuje główne wątki biografii Staszica i dokumentuje najważniejsze z jego dokonań. Eksponaty są rozmieszczone w czterech grupach problemowych: młodość i podróże, prace w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, oryginalne prace literackie i tłumaczenia, działalność publiczna w rządzie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.Dodano: 20-05-2015

Dzieje "Kornelówki"
 

  Ukazała się publikacja popularnonaukowa pod redakcją Aleksandry Polechońskiej pt. „Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu w latach 1945-2012”. Książka liczy 128 stron.

   W przedmowie do książki autorstwa dr. Przemysława Bartosika czytamy:
„Szkolnictwo w Wałczu w przeszłości i współcześnie należy do najlepiej rozwiniętych dziedzin życia społecznego, które współtworzy wzrost poziomu edukacji jego mieszkańców i wpływa na awans zawodowo-kulturalny. Jednym z ogniw wałeckiego łańcucha edukacyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 1 zwana od 1997 r. „Kornelówką”. Jej istnienie, rozwój i osiągnięcia dydaktyczne nie budzą wątpliwości i są powszechnie znane. Jest to zasługa wielu pokoleń wspaniałych nauczycieli, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami, permanentną pracą, bezinteresownością przyczynili się do wykształcenia kilku tysięcy uczniów. Pozostali oni w ich pamięci na zawsze i stanowią żywe świadectwo kilku lat edukacji. Etos pracy nauczycielskiej i kapitał intelektualny, o który nauczyciele nieustannie się troszczyli składa się na nieprzemijającą wartość tworzącą „Kornelówkę”. Publikacja ta jest materialnym dowodem pamięci byłej i aktualnej kadry pedagogicznej, która przyczyniła się do świetności tej Szkoły. Ich wysiłek owocuje zaufaniem społecznym i prestiżem dla tej placówki dydaktycznej. Za swoją pracę zasługują na wielkie uznanie i szacunek.
Książka ta przybliża i przedstawia przeszłość i teraźniejszość „Kornelówki”, struktury organizacyjne obowiązujące w minionych latach, zarys programów nauczania, grono pedagogiczne wraz z kierownictwem. Wszystko to łącznie stanowi dowód potwierdzający niezaprzeczalne sukcesy dydaktyczno-wychowawcze jakie osiągnęli byli i obecni nauczyciele tej Szkoły. Z całą pewnością mocno utrwaliła się ich oddana i pełna poświęcenia praca w pamięci wszystkich uczniów. Pozostanie wartością najcenniejszą, która wpłynęła na postrzeganie i ocenę tej placówki, stając się jednocześnie cennym elementem tradycji „Kornelówki”.
Dodano: 11-05-2015

Wybrane zagadnienia z dziejów Ziemi Człopiańskiej
wybrane
Ukazała się najnowsza publikacja historyczna autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Wybrane zagadnienia z dziejów Ziemi Człopiańskiej”. Książka liczy 192 strony. Wydawcą jest Miasto i Gmina Człopa. Opracowanie ma charakter popularnonaukowy. Część zagadnień została przygotowana w oparciu o kwerendy źródłowe przeprowadzone w Instytucie Pamięci Narodowej w Szczecinie i Poznaniu oraz w Archiwum Państwowym w Pile.
wybranezagadnienia
SPIS TREŚCI :

Przedmowa

Wstęp

ARTYKUŁY

• Ziemia Człopiańska w czasach najdawniejszych
• Kronikarz Jan z Czarnkowa o Człopie
• Rys historyczny miejscowości z terenu Ziemi Człopiańskiej w świetle zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych
• Manowie w Człopie i okolicy
• „Walka o polskość” na Ziemi Człopiańskiej w XIX w.
• Historia browarnictwa w Schloppe
• Greiserowie z Człopy oraz tajemnicze spotkanie
• Polegli/zaginieni żołnierze Armii Czerwonej i Niemieckiej na terenie Ziemi Człopiańskiej w 1945 r.
• Szkic historyczny działalności Ligi Kobiet oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopie
• Rejestry dochodzeń Posterunków Milicji Obywatelskiej w Człopie i Trzebinie w latach 1948-1952
• Tajni Współpracownicy z terenu Ziemi Człopiańskiej: „Pantera”, „Lis”, „Przelewicki”, „Odważny”
• Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Bezpaństwowiec” – lata 80-te XX w. w Człopie
• Rys działalności Koła Łowieckiego „Żuraw” w Człopie

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

• Kwestionariusz Mariana Pery z 1945 r.
• Meldunki Służby Bezpieczeństwa w Wałczu o sytuacji w Człopie w 1960 r.
• Sprawozdania sołtysów z Bukowa i Przelewic z okresu „gierkowskiego”
• Obchody 1 maja na terenie Ziemi Człopiańskiej w 1976 r.
• Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej do organów samorządu mieszkańców w Człopie z 1976 r.
• Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Człopie za 1976 r.
• Wykaz „sieci detalicznej” na terenie Ziemi Człopiańskiej w okresie „gierkowskim”
• Obchody Święta Odrodzenia na terenie Ziemi Człopiańskiej w 1977 r.
• Program rozwoju placówek służby zdrowia na terenie Ziemi Człopiańskiej na lata 1976-1980
• Program Wieczorowej Szkoły Aktywu na terenie KMG PZPR w Człopie w 1977 r.
• Ocena programu „estetyzacji, porządku i czystości” zakładów PGR w Człopie w 1978 r.
• Sprawozdanie z przygotowania PGR Człopa do akcji żniwno-omłotowej w 1979 r.
• Akcja „Lato-79” na terenie Ziemi Człopiańskiej w 1979 r.
• „Czyny partyjne” Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Człopie w 1979 r.
• Informacja dotycząca ochrony mienia społecznego w zakładach pracy działających na terenie Ziemi Człopiańskiej w 1980 r.

WSPOMNIENIA

• Stanisław Rogala
• Helena Żerebna, Józef Król

SYLWETKI

• Albert Rosenberg
• Adalbert Kluck
• GeogrGiegler
• Ernst Loechel
• Robert Bierig

MIEJSCA

• Ziemia Człopiańska na niemieckiej fotografii

ANEKS

• Śladami przeszłości
Dodano: 20-04-2015

Konkurs historyczny
 
  Dnia 6 marca 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się konkurs historyczny pt. „Czy znasz dzieje Ziemi Wałeckiej”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Klaudia Orzechowska z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu. Uczennica jest członkiem koła regionalnego działającego przy bibliotece szkolnej, współpracuje również z Regionalnym Towarzystwem Historycznym Ziemi Wałeckiej.
Dodano: 11-03-2015

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: