Aktualności:

III Regionalna Konferencja Naukowa w Wałczu


  Dnia 4 grudnia 2015 r., w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, miała miejsce III Regionalna Konferencja Naukowa, organizowana pod hasłem: "Dzieje ziemi wałeckiej na przestrzeni wieków". Otwarcia konferencji o godzinie 10.40 dokonał Prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik. Słowo wstępne wygłosił również Dyrektor szkoły mgr Waldemar Rogulski. Podziękowano referentom za przybycie i wręczono okolicznościowe dyplomy.
  Łącznie wygłoszono dziewięć referatów. W konferencji wzięła udział liczna młodzież szkolna, przybyli też przedstawiciele lokalnych władz i samorządu, mieszkańcy miasta, w tym nauczyciele historii i przedstawiciele lokalnej prasy. Konferencja zakończyła się o godzinie 14.30.


Robert Kraszczuk.mgr Jerzy Romaniuk.mgr Jarosław Ciechanowicz.dr Bogusław Gałka.
mgr Marek Lewandowski.mgr Marek Syrnyk.mgr Magdalena Krawczyk.Piotr Kozłowski.Łukasz Minecki.

Dodano: 05-12-2015

Wystawa o życiu sportowym jeńców wojennych
 

  W dniu 8 listopada 2015 r. prezes RTHZW dr Przemysław Bartosik uczestniczył w wernisażu wystawy pt. "Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945", który odbył się w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Wystawę zorganizowano ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Prelekcję nt. "Igrzysk Olimpijskich w Oflagu Gross Born II D" wygłosił dr Tomasz Skowronek. Na spotkaniu można było nabyć broszurkę autorstwa prelegenta pt. "Zapomniane Igrzyska".


Dodano: 08-11-2015

Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem


  Dnia 26 października 2015 r. po godz. 17 w sali klubowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się spotkanie z autorem książek historycznych, p. Sławomirem Koprem. S. Koper jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował m.in. z miesięcznikiem "Uważam Rze". Jest felietonistą tygodnika "Do Rzeczy". W swoich publikacjach prezentuje nieco już zapomniane postacie w kontekście życia prywatnego i codziennego, przedstawia historię głównie poprzez fakty mało znane. W spotkaniu z pisarzem wzięło udział ponad 20 osób, w tym członkowie RTHZW oraz koła historycznego działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu.


Dodano: 26-10-2015

Z działalności koła historycznego


  W poniedziałek 26 października 2015 r. członkowie koła historycznego, działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, wraz z opiekunem dr. Przemysławem Bartosikiem odwiedzili pochodzące z XIX w. dwa wałeckie cmentarze: katolicki i poewangelicki. Uporządkowano teren nagrobków byłych dyrektorów "Aten Wałeckich": Antoniego Łowińskiego oraz dr. Johanna Stuhrmanna.


Dodano: 26-10-2015

IX Zjazd Absolwentów "Aten Wałeckich"


  Dnia 26 września 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu odbył się IX Zjazd Absolwentów. Po porannej mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja, uczestnicy oraz zaproszeni goście spotkali się na terenie szkoły. O godz. 10.30 odsłonięto tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absolwentów „Aten Wałeckich”. Uroczysta Akademia miała miejsce w sali Wałeckiego Centrum Kultury, z kolei Bal Absolwentów w Centralnym Ośrodku Sportu na Bukowinie.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów.Przeglądanie kronik szkolnych.Stoisko z publikacjami Regionalnego Towarzystwa Historycznego Ziemi Wałeckiej.
Od lewej Jolanta Wegner - wicestarosta wałecki oraz starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz.Absolwenci szkoły, od prawej dr Bogusław Gałka oraz dr Przemysław Bartosik.
Pamiątkowe zdjęcie absolwentów "Aten Wałeckich".
Przemarsz uczestników Zjazdu do sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Uroczysta Akademia w sali Wałeckiego Centrum Kultury.


Dodano: 26-09-2015

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: