Aktualności:

Badania w Pławnie

  W dniu 3 września 2018 r. rozpoczęły się badania w Pławnie sezon II, prowadzone przez doświadczonego archeologa Andrzeja Kasprzaka z Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie. Badania potrwają przez cztery tygodnie na stanowisku gdzie odkryto kręgi kamienne związane z pobytem Gotów na naszym terenie. Od 10 do 15 września 2018 r. wziął w nich udział po raz drugi jako wolontariusz sekretarz naszego Towarzystwa, Robert Kraszczuk.

Dodano: 18-09-2018

Zakon rycerski templariuszy

  Warto zwrócić uwagę na opracowanie autorstwa Edmunda Burzyńskiego pt. "Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim". Publikacja dla nas jest o tyle ważna ponieważ ukazuje najnowsze informacje związane z Templariuszami na naszym terenie i daje silne poparcie na istnienie Komandorii w Crone (Wałcz). Z recenzji wynika, iż "praca E. Burzyńskiego w sposób zasadniczy eliminuje liczne domysły i hipotezy dotyczące templariuszy na ziemiach piastowskich, nie mające dostatecznego oparcia w źródłach i wprowadza na ich miejsce dobrze uargumentowane ustalenia, które mają szanse akceptacji przez krytykę naukową. Ze względu na temat i kompleksowy charakter badań, praca zostanie niewątpliwie zauważona w nauce nie tylko polskiej".

Na podstawie recenzji prof. Kazimierza Bobowskiego
Robert Kraszczuk

Dodano: 17-09-2018

Wywiad z p. Heleną Żerebną

  Dnia 8 września 2018 r. prezes RTHZW przebywał w Jaglicach k. Człopy, gdzie przeprowadził wywiad z p. Heleną Żerebną, przesiedloną na teren powiatu wałeckiego z miejscowości Duszatyn w ramach akcji "Wisła" w 1947 r. Pani Helena ma 94 lata.

Dodano: 08-09-2018

Donos "Kawki"

  Jednym z konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego po tzw. linii „nielegalnych organizacji podziemnych” był agent o ps. „Kawka”. W 1948 r. raportował m.in.: „Niniejszym donoszę, iż we wsi Rusinowo jest jeszcze dwóch członków bandy U.P.A. (…) Pierwszy to chodził na zasadzkę do lasu Niemstowskiego i był tam z grupą większą całe dwa tygodnie chwalił się, że łapał M.O. i strzelał. Ze względu na to, że M.O. z folwarków często chodziła do lasu na polowania, więc bez sumienia mogli popadać w ich łapy. Obaj członkowie brali udział we wielkiej akcji na Polaków, było to w 3-ci dzień po spaleniu Lublińca przez U.B.P. i MO zabili tam przeszło 50-ciu z MO i PUBP, cywilów natomiast zamordowali 2 razy tyle. Wymienieni byli przez ten czas w Lublińcu Starym (…) i tam bili Polaków, przez pomyłkę zabili nawet 2-ch Ukraińców (…)”. Na temat ludności ukraińskiej donosili również konfidenci o ps. „Kruk”, „Ściana” i „Wyrwi Du[ą]b”.

P.B.

Dodano: 05-09-2018

Donos "Żabki"

  Od 1945 r. na terenie Wałcza działało wielu agentów komunistycznej bezpieki. Konfidentów werbowano m.in. w środowisku nauczycielskim oraz uczniowskim, świadczy o tym zachowany donos agenta o pseudonimie „Żabka” z lutego 1947 r.: „Ja niżej podpisana donoszę, że na lekcji historii, gdy historyk zaproponował nam, że musimy nauczyć się życiorysu naszych panujących t.j. Ob. Bieruta, Ob. Morawskiego i Żymierskiego, powstał niejaki ob. G […] i mówi w ten sposób, że to jest niepotrzebne, bo wybory są unieważnione i „Oni” nie będą nami rządzić, więc nam jest to zupełnie zbyteczne, większość pochwyciła to bardzo agresywnie. Nauczyciel historyk, którego nazwiska jeszcze nie znam, jest on mały, czerwony, podobny do kozaka. Nie dał nam odpowiedzi i nie postarał się to wytłumaczyć. (…) W ogóle całe nauczycielstwo jest bardzo antydemokratycznie usposobione, uzbieram więcej faktów co w miarę możności doniosę”.

P.B.

Dodano: 01-09-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: