Aktualności:

Sprzedaż publikacji - Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990
 
Sprzedaż książki autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990" prowadzi Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Szczecinie.

ul. Piotra Skargi 14, 71-422 Szczecin.

Cena publikacji: 28 zł

kontakt: Paweł Knap, tel. 91 312 94 17, e-mail: pawel.knap@ipn.gov.pl
Dodano: 11-01-2016

Studia i materiały do dziejów ziemi wałeckiej

JUŻ WKRÓTCE !!!

"STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZIEMI WAŁECKIEJ" Nr 7

Rocznik popularnonaukowy pod redakcją Przemysława Bartosika


ARTYKUŁY

ROBERT KRASZCZUK - Samborsko na nowo odkrywane

JAROSŁAW LESZCZEŁOWSKI - Opowieść o herbach Mirosławca i jego dawnych właścicielach

BEATA STANKIEWICZ - "Nasze wędrówki" w powiecie Deutsch Krone (19-22 października 1931 r.)

PIOTR KOZŁOWSKI - Leon Kruczkowski - Werner Kroll - "Pierwszy dzień wolności"

PRZEMYSŁAW BARTOSIK - Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990 - zarys problematyki

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

JAROSŁAW CIECHANOWICZ - Historia parafii Tuczno i Marcinkowice

JERZY ROMANIUK - "Districtus Valczensis 1579" spisane przez Adolfa Pawińskiego w 1883 r.

ŁUKASZ MINECKI - "Powiat wałecki w XVI stuleciu" Edmunda Calliera

ADAM KUBIAK - Przyczynek do działalności Hitler-Jugend w powiecie wałeckim w latach 1942-1944

PRZEMYSŁAW BARTOSIK - Informacje o duchownych z dekanatu wałeckiego w świetle materiałów Inspektoratu Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu (ks. proboszcz Zygmunt Gendzieński z Tuczna, ks. Leon Grochalski z Skrzatusza, ks. proboszcz Władysław Malejczyk z Skrzatusza, ks. proboszcz Jan Żak z Marcinkowic)

SYLWETKI

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI - Stanisława Grzelak z Sypniewa

RECENZJE

BOGUSŁAW GAŁKA - Przemysław Bartosik, Wybrane zagadnienia z dziejów Ziemi Człopiańskiej, Człopa 2015
Dodano: 31-12-2015

Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990


  Ukazała się publikacja naukowa autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. "Życie polityczne Wałcza i okolic w latach 1945-1990". Wydawcą książki jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Rozprawa liczy 348 stron. Publikacja wkrótce w sprzedaży.
Dodano: 22-12-2015

Spotkanie z literaturą i kulturą rosyjską


  W dniu 18 grudnia 2015 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile odbyło się spotkanie z rosyjskim pisarzem Wiktorem Jerofiejewem. W "karcie dań" znalazło się m.in. wspólne czytanie fragmentów książki "Akimudy", poczęstunek bliny w wersji wytrawnej i na słodko, koncert ballad i romansów rosyjskich oraz kino offowe. W spotkaniu uczestniczył prezes RTHZW, dr Przemysław Bartosik.

Od lewej: Wiktor Jerofiejew, prof. Wawrzyniec Popiel-Machnicki.

Dodano: 18-12-2015

Jan Rożeński


  W ramach "Biblioteki Sylwetek Krajeńskich" ukazała się publikacja autorstwa Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek i Romana Rożeńskiego pt. "Jan Rożeński (1904-1968)". J. Rożeński był starostą powiatu wałeckiego od stycznia 1949 r. do września 1950 r. Publikacja liczy 348 stron. Wydawcą jest Instytut Kaszubski w Gdańsku.


Dodano: 11-12-2015

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: