Aktualności:

Konkurs Historyczny w "Atenach Wałeckich"

  Dnia 16 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu odbył się Szkolny Konkurs Historyczny. Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas I-II. Pytania z zakresu historii Polski oraz dziejów powszechnych po 1945 r. przygotowali nauczyciele historii: mgr Jerzy Romaniuk oraz dr Przemysław Bartosik.

Dodano: 16-06-2016

Kwerendy archiwalne w Muzeum Ziemi Wałeckiej

  Dnia 14 czerwca 2016 r. prezes RTHZW zapoznał się z kolejną partią materiałów źródłowych przechowywanych w zbiorach wałeckiego muzeum. Przeanalizował m.in. dokument z 1758 r. dotyczący sporu między "wałeckimi jezuitami a miejscową synagogą" oraz list arcybiskupa Dunina z 1834 r., adresowany do ks. Perzyńskiego w sprawie przyjęcia jako nauczycieli religii dwóch wikariuszy z Wałcza. Ponadto dr Przemysław Bartosik dokonał kwerendy licznych źródeł powstałych po 1945 r. Na uwagę zasługuje zwłaszcza dokumentacja związana z tzw. "akcją osiedleńczą". W przyszłości warto pokusić się o przygotowanie projektu badawczego nt. sytuacji ludności niemieckiej w Wałczu po II wojnie światowej.

Dodano: 14-06-2016

Z wizytą w Muzeum Ziemi Wałeckiej (MZW)

  W dniu 7 czerwca 2016 r. prezes RTHZW dr Przemysław Bartosik spotkał się z dyrektorem MZW, p. Magdaleną Suchorską-Rolą oraz pracownikiem muzeum, p. Jarosławem Harasimowiczem. Celem wizyty było zapoznanie się z wykazem inwentaryzacyjnym materiałów historycznych znajdujących się w zbiorach muzeum. Dyskusja dotyczyła m.in. badań archeologicznych w regionie wałeckim oraz zachowanych źródeł o Wale Pomorskim w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Prezes dokonał również oględzin zachowanego sztandaru Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Człopie.

Dodano: 07-06-2016

"Szerokim gestem. Zamieszajmy w peerelowskim kotle"

  Dnia 3 czerwca 2016 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zaprosiło młodzież do udziału w Turnieju Historycznym pt. „Szerokim gestem. Zamieszajmy w peerelowskim kotle". Uczestnicy zmierzyli się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi polityki, kultury, gospodarki oraz społeczeństwa historii PRL i krajów sąsiadujących (NRD, Czechosłowacja, Węgry i Rumunia).
  Zespół Szkół nr 1 w Wałczu reprezentowały dwie drużyny w składzie: „Ekipa Kazika” - Natalia Borek, Katarzyna Wujków, Daria Żubrecka oraz „Czerwony Kazik” - Mateusz Huńko, Łukasz Jędrowski, Mateusz Kubiatowicz. Opiekunami uczniów byli mgr Jerzy Romaniuk oraz dr Przemysław Bartosik.


Dodano: 06-06-2016

Na psa urok !

Dodano: 06-06-2016

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: