Aktualności:

Wystawa IPN w Kołobrzegu

 

  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zorganizowały wystawę pt. "Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu. Ekshumacje i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego". Wystawę w Kołobrzegu obejrzał prezes RTHZW.

Dodano: 02-05-2017

Gockie kurhany czyli śladami przeszłości w gminie Czersk

  W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. w gminie Czersk przebywał prezes RTHZW Przemysław Bartosik. Uczestniczył m.in. w finałach XI Olimpiady Mediewistycznej w Czersku. Wziął także udział w wycieczce na gockie kurhany do Odrów.

Dodano: 21-04-2017

Sylwetki naszego regionu

  Edmund Löns - znany niemiecki kynolog oraz "ekspert leśny", urodził się w Deutsch Krone 29 maja 1880 r. Był młodszym bratem znanego poety Hermanna Lönsa. Jego matka Clara pochodziła z Apothekerfamilie Cramer z Paderborn.

Dodano: 12-04-2017

Dziedzictwo archeologiczne Dolina Łupawy


  W Gminie Potęgowo, w pobliżu wsi Łupawa znajduje się największe w Polsce i jedno z większych w Europie skupisko grobowców megalitycznych, którego początki mogą sięgać nawet 7000 lat w przeszłość. Dnia 7 kwietnia 2017 r. członek RTHZW Robert Kraszczuk wziął udział w konferencji pt. „Dziedzictwo Archeologiczne Doliny Łupawy – pomiędzy ochroną a promocją”. Swoje referaty na konferencji wygłosili:
- dr hab. Jacek Wierzbicki (Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Grobowce megalityczne w dorzeczu Łupawy”
- dr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii UMK w Toruniu) – „Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi grodziskami w dorzeczu Łupawy. Wybrane problemy badawcze.”
- dr Jarosław Rola (Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile) – „Zabytki archeologiczne w lasach”
- Bogdan Przybyła (Prezes Zarządu Łobeskiej Fundacji Archeologicznej) – „Geneza i działalność Łobeskiej Fundacji Archeologicznej”
- mgr Adam Myrta (autor projektu: „Na europejskim szlaku megalitów”) – „Park Kulturowy Wietrzychowice – powstanie i możliwości rozwoju”
- mgr Piotr Klimaszewski (Inspektor Ochrony Zabytków WUOZ Delegatura w Słupsku) – „Ochrona zabytków archeologicznych w świetle prawa”
- mgr inż. arch. Karolina Maria Gołębiowska (Genius Loci Architects, Pałac Grąbkowo, Dolina Łupawskich Megalitów) – „Ukryte dziedzictwo doliny Łupawy – szanse ochrony, możliwości promocji”.

Dodano: 10-04-2017

Akta miasta Człopa

  Ukazała się książka autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Akta miasta Człopa (XVI-XIX w.). Album źródłowy”. Opracowanie liczące 72 strony zostało wydrukowane w nakładzie 300 egzemplarzy.

  Autor we wstępie odnotował m.in.: „Pełne prawa miejskie Człopa otrzymała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV w. Po wydarciu Wielkopolski przez Brandenburgię, margrabiowie nadali Człopę Wedlom, z którymi Czarnkowscy prowadzili w XIV w. nieustanne walki. W 1368 r. Człopa znalazła się z powrotem w granicach Polski. W 1378 r. Czarnkowscy obronili Człopę przed księciem pomorskim Świętoborem. W 1406 r. po opanowaniu przez Krzyżaków sąsiedniej Nowej Marchii, miasto zostało zdobyte i spalone przez rycerstwo niemieckie. W 1409 r. w okolicach Człopy rozpoczęły się działania wojenne w tzw. Wielkiej Wojnie między Zakonem a Polską i Litwą. Dawne przywileje Człopy potwierdził w 1546 r. Zygmunt Stary, z kolei w dwa lata później Zygmunt August. W 1614 r. staraniem Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, starosty generalnego wielkopolskiego i wojewody łęczyckiego, Człopa otrzymała prawo magdeburskie. Po Czarnkowskich, których ród wygasł w 1726 r. właścicielami Człopy byli kolejno: Gębiccy, Naramowscy i Sułkowscy. Na przełomie XVIII i XIX w. Człopa była przejściowo w prywatnych rękach niemieckich”.
  Pierwsze tomy księgi ławniczej miasta Schloppe oprawiono w drewniane okładki oraz obciągnięto wytłaczaną skórą. Zachowały się okucia ochronne i sznury. „Protocollum Judiciale” – tak brzmi strona tytułowa protokołów sądowych z lat 1696-1734, z kolei „Protocoll Inceptum” to strona tytułowa księgi protokołów od roku 1766. Jednym z sędziów był wówczas Martin Friedrich Klawitz.
  „Actum Dicit Octobrib Calendary Gregoriani 88” to jeden z najstarszych dokumentów dotyczący Człopy (1588 r.). Na uwagę zasługuje rękopis księgi ławniczej z 25 listopada 1641 r., tzw. „ScheββenBuch”. Wykaz osób występujących w dokumencie, m.in.: Peter Kenitβ – sędzia, Mattias Küsmer – sędzia oraz ławnicy: Tomas Jödicke, Peter Janirke, Ertman Berendt, Johan Somerfeldt oraz Jacob Kremnitz. Interesującym źródłem jest również dokument wystawiony przez właścicieli Człopy, Dorotę i Franciszka Dembińskich. Przykładowo w rękopisie z początku XVIII w. odnotowano: „Między Pasierbami z idnej a Oyczymem z drugiej strony spisana komplanacja w Czlopie 1707”. Ciekawostką są znaki wodne umieszczone na papierze produkowanym przez papiernię w Człopie. W książce ukazano imiona i nazwiska burmistrzów oraz właścicieli miasta. Warto wspomnieć, iż w 1807 r. cesarz Napoleon Bonaparte nadał Człopę marszałkowi Berthier.
  Prezentowane akta zostały przekazane jako depozyt do Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1903 r. Archiwum otrzymało wówczas trzy księgi ławnicze z lat 1588-1734 oraz 4 księgi protokołów z lat 1701-1815. W 1906 r. przesłano do archiwum księgę protokołów z lat 1782-1881. Nie zachowały się inne akta miejskie, ani też materiały o ich losach. W czasie II wojny światowej zespół uległ rozproszeniu. Po wojnie część zespołu odnaleziono w archiwum w Greifswaldzie, skąd w czerwcu 1962 r. materiały przewieziono do Szczecina. Były to trzy księgi ławnicze z lat 1588-1734 i jedna księga protokołów z lat 1701-1785.

Dodano: 04-04-2017

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: