Aktualności:

Wałeckie wędrówki

  Pojawiła się publikacja autorstwa mgr. Jarosława Leszczełowskiego pt. "Wałeckie wędrówki w pięciu wymiarach. Część 1". To kolejna książka przybliżająca historię gminy Wałcz. Pierwsza część wędrówek obejmuje mniej więcej połowę obszaru dzisiejszej gminy Wałcz. Opisywane szlaki biegną przez lesiste obszary dawnych starostw wałeckiego i nowodworskiego, które położone są na północny wschód od koryta rzeki Dobrzycy. Dawne starościńskie bory poprzecinane są licznymi rzeczkami, strumieniami oraz ułożonymi w łańcuchy wąskimi i długimi jeziorami. Ten trudno dostępny obszar został zagospodarowany dopiero na przełomie XVI i XVII w. staraniem polskich starostów. Pierwszy tom poświęcony został historii tej części gminy, która przez setki lat znajdowała się w obrębie posiadłości spolonizowanych Wedlów, którzy przyjęli nazwisko Tuczyńskich. Obszar ten leży na południowy wschód od jeziora Bytyń Wielki, między drogami krajowymi nr 10 i 22. Początki pisanej historii tego terenu sięgają średniowiecza. Zakreślone w ten sposób ramy niniejszej publikacji obejmują również opis walk o legendarną linię niemieckich umocnień, zwaną Wałem Pomorskim.

Dodano: 20-10-2018

Historia sportu na 100-lecie odzyskania niepodległości

  Już wkrótce ukaże się publikacja autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Historia Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu za kadencji Piotra Madzińskiego”. Opracowanie liczące 136 stron zostanie wydrukowane w nakładzie 500 egzemplarzy. W przedmowie do książki odnotowano: „(…) W roku świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oddajemy do Państwa rąk książkę odsłaniającą historię Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu za kadencji pierwszego kierownika, a następnie dyrektora ośrodka, p. Piotra Madzińskiego. W niniejszym opracowaniu opowiadamy o początkach wałeckiego sportu w trudnych latach powojennych, wspominamy również o sportowych emocjach, jakie przeżywano w obiekcie na wałeckiej Bukowinie nad jeziorem Raduń. Wszystkich bohaterów wymienionych w publikacji łączył sport, który był ich życiem. Tym Osobom należy się szczególna pamięć”. Z zachowanej dokumentacji wynika, iż Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu powstał w 1949 r. na bazie zniszczonego niewielkiego obiektu sportowego, zlokalizowanego w miejscu oddalonym od Wałcza o 2,5 km. Znajdujące się przy obiekcie boisko i bieżnia zostały wówczas odtworzone na potrzeby lokalnego klubu sportowego. Pierwszym kierownikiem, a później dyrektorem ośrodka został Piotr Madziński, który był inicjatorem jego powstania. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w 1950 r. W początkowym okresie swojej działalności ośrodek podlegał pod Zrzeszenie Sportowe „Spójnia” w Warszawie. Pierwsze zgrupowanie pierwszoligowych zespołów koszykówki i siatkówki oraz zgrupowanie kadry narodowej lekkoatletów odbyło się w roku inauguracji działalności ośrodka. W 1953 r. do Wałcza przyjechała kadra narodowa kajakarzy, z kolei w 1962 r. kadra narodowa wioślarzy. Od początku powstania, przechodząc różne przemiany strukturalne w polskim sporcie, wałecki ośrodek przyjmował i udostępniał swoją bazę znakomitym sportowcom, zarówno polskim jak i zagranicznym.
  Cennym źródłem do poznania historii ośrodka są niewątpliwie liczne artykuły z różnych czasopism o tematyce sportowej oraz materiały źródłowe przechowywane w archiwach państwowych. Na uwagę zasługuje np. charakterystyka COS w Wałczu, nakreślona przez funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie w 1955 r.: „Na terenie województwa koszalińskiego w odległości 2 km od Wałcza w miejscowości Wałcz – Bukowina, znajduje się Centralny Ośrodek Sportu i W-f Zrzeszenia Sportowego „Sparta”. Ośrodek ten, jedyny w tym zrzeszeniu sportowym w Polsce, ma poważne znaczenie w życiu sportowym kraju. Szkolona jest tu czołowa kadra narodowa sportowców z terenu wszystkich województw, a między innymi przygotowują się tu również ekipy sportowców wyjeżdżających na rozgrywki sportowe do krajów kapitalistycznych. Na przykład w roku 1955 w wymienionym obiekcie trenować będą m.in. zawodnicy, którzy wyjadą na Igrzyska Olimpijskie do Australii. Poza tym w ośrodku sportowym w Wałczu przez cały rok, a zwłaszcza w okresie letnim trenuje poważna ilość młodzieży z innych zrzeszeń sportowych. Szkolenia odbywają się tu podczas turnusów trwających od 2 do 4 tygodni. Ośrodek ten podległy jest bezpośrednio Głównemu Komitetowi Kultury Fiz. w Warszawie – który kieruje do niego dosyć często członków narodowej kadry sportowej na szkolenia. Ponieważ wymieniony ośrodek ma poważne znaczenie w życiu sportowym i skupia b. dużą ilość młodzieży w tym czołowych sportowców Polski – istnieje niebezpieczeństwo jego penetracji przez wroga, zwłaszcza że pewne ośrodki wywiadów imperialistycznych szczególnie nastawiają się na destrukcyjną działalność wśród kadry narodowej sportowców (…)”.

Dodano: 15-10-2018

Wspomnienia z utraconej ziemi

  Już wkrótce ukaże się opracowanie pt. "Helena Żerebna-Fedyniak. Wspomnienia z utraconej ziemi", którego autorem jest dr Przemysław Bartosik. Książka liczyć będzie ok. 140 stron. We wstępie odnotowano m.in.: "Opisując historię Heleny Żerebnej opierałem się w głównej mierze na jej relacji słownej, jak również na wspomnieniach i przekazach ustnych jej syna Stefana, który zgromadził cenny materiał źródłowy przechowywany w rodzinnym archiwum w miejscowości Jaglice k. Człopy. Utrwalając pamięć o p. Helenie i jej rodzinie cofamy się do przeszłości w niewielkiej miejscowości Duszatyn, gdzie w niełatwych uwarunkowaniach II wojny światowej przyszło żyć Bohaterce tego opracowania. Cytowane przeżycia i doznania p. Heleny z wspomnianego okresu uzupełniają liczne fotografie oraz dokumenty, stanowiące niejako formę pamiątkowego albumu rodzinnego. W pamięci p. Heleny pomimo szlachetnego wieku (94 lata !) utrwaliło się wiele interesujących i nieznanych jak dotąd obrazów z przeszłości. Opisane doświadczenia w Duszatynie (tzw. mała ojczyzna utracona) i Jaglicach (mała ojczyzna odzyskana) pozostaną cennymi wartościami dla najbliższych p. Heleny, którym zapewne towarzyszyć będzie podczas lektury tej niewielkiej książki sentymentalna podróż w miniony już czas...".

Dodano: 10-10-2018

Historia Nadleśnictwa Człopa

  Już wkrótce ukaże się książka autorstwa dr. Przemysława Bartosika pt. „Historia Nadleśnictwa Człopa w latach 1945-1970”. Materiały źródłowe dotyczące omawianej instytucji dla interesującego nas okresu badawczego przechowywane są w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku, w zespole Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinku z lat 1945-1977. Jest to zbiór szczątkowy, brakuje bowiem pełnej dokumentacji dotyczącej organizacji pracy Nadleśnictwa Człopa i Drzonowo, narad gospodarczych, sprawozdawczości i statystyki, protokołów i zarządzeń pokontrolnych oraz funkcjonowania Rady Zakładowej Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Analizowany zespół nie posiada opracowanego inwentarza. Pewną pomoc stanowią przepisy i zarządzenia ogólne Ministerstwa Leśnictwa. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż organy administracji lasów państwowych systematycznie nadzorowały i kontrolowały funkcjonowanie Nadleśnictwa w Człopie, brak jednak źródeł pisanych obrazujących w pełnym wymiarze lustrację i jej konsekwencje. Na uwagę zasługuje następująca dokumentacja: roczne sprawozdania rachunkowe – Nadleśnictwo Człopa za lata 1945-1949, Plan Gospodarczy Urządzania Lasów – Nadleśnictwo Człopa tom I z lat 1952-1961, Opis Taksacyjny – Nadleśnictwo Człopa tom II z 1961 r., Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Państwowe Człopa tom I-III z lat 1961-1972. Ponadto w zespole Rejon Lasów Państwowych w Wałczu z lat 1948-1952 znajdują się roczne sprawozdania rachunkowe Nadleśnictwa Człopa z lat 1948-1949. Pomocne okazały się również źródła z Archiwum Zakładowego Nadleśnictwa w Człopie. Przeanalizowano m.in. Plan Urządzenia Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Państwowe Drzonowo (1962-1972), dokumentację stanu posiadania Nadleśnictw w Człopie, Drzonowie i Trzcinnie, plany i sprawozdania gospodarczo-finansowe nadleśnictw, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz umowy o pracę. Pewnym uzupełnieniem okazała się dokumentacja z Archiwum Państwowego w Szczecinku z następujących zespołów: Starostwo Powiatowe w Wałczu 1945-50 (Referat Rolnictwa i Reform Rolnych), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wałczu 1950-75 (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Człopie 1950-60. Akta osobowe pracowników Nadleśnictwa Człopa i Drzonowo przechowywane są m.in. w Archiwum Zakładowym Nadleśnictwa w Człopie oraz w Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Dodano: 08-10-2018

Wyklęci

  Ukazał się najnowszy numer kwartalnika "Wyklęci", w którym znalazł się m.in. artykuł autorstwa dr. Przemysława Bartosika i mgr. Jerzego Romaniuka pt. "Przypadek informatora UB o pseudonimie "Olek". Opracowanie liczące 276 stron można zamówić online, wydawnictwo Miles.

Dodano: 07-10-2018

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  
19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2018
Projekt i wykonanie: