Aktualności:

Recenzja - Zarys historii Wałcza w latach 2005-2017

Zarys historii Wałcza w latach 2005-2017, red. B. Gałka, Wałcz 2018, tom 2

Fragment recenzji prof. Zbigniewa Wiktora Endlera

  (…) Opracowanie składa się z czterech części: Przemysław Bartosik – Życie polityczne Wałcza w latach 2015-2017; Zygmunt Mietlewski – Działalność gospodarcza w Wałczu w latach 2005-2017; Bogusław Gałka – Zarys działalności administracyjnej Urzędu Miasta Wałcz we współpracy z Radą Miasta Wałcz w latach 2006-2018; Bogusław Gałka – Zarys działalności kulturalnej Wałeckiego Centrum Kultury i Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz pozostałych instytucji kultury w Wałczu w latach 2005-2017. (…) Monografia przybliża mieszkańcom miasta i regionu jak i innym czytelnikom szeroką panoramę problemów rozwoju zarówno politycznego jak i kulturalnego nieznaną szerszemu ogółowi. Autorzy byli zmuszeni wykonać kwerendę materiałów archiwalnych, dokumentów, opracowań niepublikowanych, których ilość można liczyć w tysiącach arkuszy. Udało się autorom przedstawić syntezę trzynastu lat najnowszej historii miasta Wałcz.
  Rozdział pierwszy w którym przedstawiono życie polityczne Wałcza dotyczy wydarzeń najnowszych, zwykle wciąż budzących spore emocje i kontrowersje. Jednym z problemów z którym borykał się autor jest różnorodność dokumentów, często rozsianych w różnych miejscach a ukazujących lokalne życie polityczne. Tekst został napisany bez większych usterek, autor zamieścił bogatą dokumentację w postaci przypisów, umieścił również krótkie noty personalne najważniejszych osób ze sceny politycznej Wałcza, przykładowo podał wizję polityczną z wyborów na burmistrza 2009 roku. Niezwykle zręcznie autor omija spory poszczególnych partii politycznych walczących w wyborach, jednocześnie zwraca uwagę na to, iż zebrana dokumentacja archiwalna, spisane relacje i wspomnienia mają obecnie charakter przyczynkarski, informacyjny i wymagać będą w przyszłości dokładnej analizy historyczno-politycznej dopóki żyją bohaterowie tamtych wydarzeń. Dla recenzenta niezwykle interesujące jest ukazanie przemian politycznych wałeckiego regionu w mikroskali na tle przemian politycznych Polski (…).

Dodano:24-11-2018

...więcej aktualności..
  Program działania  |   Struktura  |   Kontakt  
Copyright © RTHZW - WAŁCZ 2008-2019
Projekt i wykonanie: